Nasze podziękowania

W roku szkolnym 2013/2014 

Dyrekcja, nauczyciele i personel przedszkola
serdecznie dziękują
wszystkim rodzicom za angażowanie się
w życie przedszkola.
Dzięki Waszej pomocy Drodzy Rodzice
nasze przedszkole staje się piękniejsze,
dzieci są wesołe a nam pracuje się łatwiej.

Gorące podziękowania za okazanie serca,
wszelką pomoc finansową, materialną
i społeczną składamy wszystkim rodzicom
a w szczególności:

________________________________________________________

Pani Aleksandrze SOKALLA za przeprowadzenie z dziećmi z wszystkich grup wiekowych „Anielskich warsztatów” – lepienie aniołków z masy solnej oraz udekorowanie aniołków.

**********

 Panu Patrycjuszowi JURZYCA za pomalowanie klatki schodowej do piwnicy w budynku przedszkola.

**********

Pani Renacie KONSEK za obszycie firanek do sali   zajęć oraz uszycie ścierek kuchennych.

w-kształcie-serca-czerwone-kwiaty-materiał-elementu-wektora_15-2614 (Small)