Wpisy z Nasze przedszkole

Program realizowany w przedszkolu

Przedszkole realizuje swoje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009) oraz Program Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej   pt: „Nasze przedszkole”.

Program jest zgodny z nową podstawą programową  wychowania przedszkolnego.

 • W programie „Nasze przedszkole” „punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia przyrodniczo- społecznego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji dom samostanowienia zgodnego z osobistymi dążeniami i aspiracjami”

 

Program „Nasze przedszkole”zawiera następujące treści edukacyjne:

Aktywność społeczna: To ja, Nasze rodziny, Nasza grupa, Nasza miejscowość, nasz region, Jesteśmy Polakami, Polska w Europie, Nasza Ziemia

– Aktywność językowa:Potrafimy słuchać, Mówimy wyraźnie, Opowiadamy, Interesujemy się książką, Przygotowujemy się do nauki czytania, Przygotowujemy się do nauki pisania

– Aktywność poznawcza: Nasze zabawy i zainteresowania, Nasze zmysły, Ćwiczymy pamięć i koncentrację uwagi, Rozwijamy myślenie, Nasza edukacja matematyczna, Poznajemy przyrodę, Poznajemy świat

– Aktywność artystyczna: W świecie sztuki- Muzyka, Plastyka, Literatura i sztuka, Teatr, Film, Nasz kontakt z techniką, Jesteśmy artystami

– Aktywność ruchowa i zdrowotna:Nasz rozwój fizyczny, Nasza sprawność ruchowa, Dbamy o nasze zdrowie, Nasze bezpieczeństwo na co dzień

 

Podsumowanie działalności Kółka Plastycznego “Kredka”

Kółko plastyczne rozpoczęło swą działalność 17.11.2008 r. Zajęcia plastyczne odbywały się raz w tygodniu w poniedziałek w sali 6-latków w godz.15.30-16.15. Prowadzone były przez nauczycielki przedszkola: mgr J. Matuszek, mgr A. Szymanowską, mgr B. Buława. Na zajęcia uczęszcza 17 dzieci . czytaj dalej »

Scenariusze i Programy

Pliki do pobrania w formacie .doc oraz .pdf

 1. Statut
 2. Scenariusz uroczystości Pasowania na Starszaka
 3. Scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych dla rodziców.
 4. Scenariusz uroczystości na zakończenie roku.
 5. Scenariusz spotkania andrzejkowego.
 6. Scenariusz spotkania integracyjnego.
 7. Program innowacji pedagogicznej.
 8. Program wychowawczy.
 9. Referat o nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci.
 10. Program Kółka Plastycznego.

Program wychowawczy przedszkola

Celem głównym jest :
Stworzenie warunków do rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Wszechstronne przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym zgodnie z przyjętym systemem wartości .

czytaj dalej »

Kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi

Kadra pedagogiczna

W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli w tym dyrektor i katechetka.  10 nauczycielek posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 7 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 stopień nauczyciela mianowanego i 2 stopień nauczyciela kontraktowego. czytaj dalej »