Wpisy z Aktualności

Ogłoszenie

Decyzją Sanepidu  zostaje zawieszona działalność grupy PSZCZÓŁKI od 18.11.2020 r. do dnia  23.11.2020 r. Dzieci oraz pracownicy grupy zostają objęci kwarantanną i nadzorem sanepidu. Rodzice nie podlegają kwarantannie i mogą się przemieszczać.

Na adres e-mail została do Państwa wysłana informacja o przysługującym zasiłku opiekuńczym i wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Od 18 listopada dla dzieci z grupy PSZCZÓŁKI będą prowadzone zajęcia zdalne w zakładce Pszczółki.

ważna informacja

Informujemy, że powstaje  nowa strona internetowa przedszkola – aktualnie jest w budowie.

Niebawem będzie czynna.

Na bieżąco zamieszczamy informacje  z życia przedszkola  na fb.

Za utrudnienia przepraszamy.

Oglnopolski Dzień Przedszkolaka

Rok Szkolny 2020/2021


Szanowni Rodzice 

Przed nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Będzie to trudny rok, inny niż wszystkie. Rok szkolny w reżimie sanitarnym z powodu trwającej w naszym kraju pandemii. Rok wymagający od nas wszystkich zmian i wielkiego zdyscyplinowania. Wszyscy razem musimy podjąć wspólne działania, aby chronić to, co dla nas najważniejsze – zdrowie nasze, naszych dzieci, naszych rodzin i bliskich.

Od 1 września br. zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i obowiązującą procedurą zatwierdzoną przez PSSE w Wodzisławiu Śląskim wprowadza się zakaz wstępu do placówki rodziców i opiekunów, wyjątek stanowią rodzice dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną.

Rodzic przyprowadza dziecko do drzwi – przedsionka placówki i oddaje pod opiekę pracownika dyżurującego, który odprowadza dziecko do szatni. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z przedszkola – opiekun ubiera dziecko i oddaje rodzicom.

Do przedszkola uczęszcza 90 dzieci dlatego prosimy o odpowiednie zaplanowanie czasu na odprowadzenie i odebranie dziecka. Jeżeli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka prosimy o cierpliwość i zrozumienie. W oczekiwaniu na swoją kolej należy zachować dystans społeczny w stosunku do innych osób.

Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 8.30. Po godzinie 8.30 przedszkole zostaje zamknięte i w danym dniu dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola. Od 8.40 następuje dezynfekcja przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko.

Dziecko wykazujące oznaki chorobowe (katar, kaszel, łzawienie oczu itp.) nie będzie przyjmowane. O każdej zmianie w sytuacji zdrowotnej dziecka i jego rodziny należy powiadomić przedszkole. Obowiązuje zakaz przyprowadzania dziecka jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek . Proszę przygotować dzieci na zmiany, które ich czekają.

Ubrania awaryjne (na zmianę) rodzice podpisują (w sposób umożliwiający identyfikację dziecka) i dostarczają do placówki w podpisanej torbie foliowej lub z ceratki.

Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonu z przedszkola 32 456 15 01.

Bardzo prosimy o odpowiednie przygotowanie się do nowego roku szkolnego i obowiązujących zasad. Wszyscy musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości.

Dla nas najważniejsze jest zorganizowanie odpowiednich, bezpiecznych warunków dla dzieci i tylko z Państwa pomocą i zrozumieniem nam się to uda.

Zapraszamy na zebrania organizacyjne:

Grupa I 3,4 -latki – 27.08.2020 (czwartek) godz. 15.30 – 16.30

Grupa II 4,5 -latki – 27.08.2020 (czwartek) godz. 16.00 – 17.00

Grupa III (Pszczółki) – 27.08.2020 (czwartek) godz. 15.45 – 16.45

Grupa IV (Jeżyki) – 27.08.2020 (czwartek) godz. 15.30 – 16.30

UWAGA !!!

Telefonicznie poinformujemy Rodziców których dotyczą zmiany z grupy I, II i IV,  na które zebranie należy przyjść w związku z utworzonymi grupami.

Zebrania odbywają się niezależnie, bez kontaktu z Rodziców  z innymi z innej  grupy.

Na zebranie zapraszamy tylko jedną osobę dorosłą reprezentującą dziecko. Obowiązują środki ochrony indywidualnej.