6-latki Bajomisie 2016/2017

BAJOMISIE 2016/2017

BAJOMISIE

to grupa dzieci 6, 7 – letnich.

Grupa liczy 25 przedszkolaków, w tym 11 dziewczynek i 14 chłopców.

Nauczycielki pracujące w grupie to: Barbara Szuleka i Jadwiga Matuszek.

Wypoczęte, roześmiane i pełne zapału do zabawy i nauki Bajomisie rozpoczęły 1 września nowy rok szkolny 2016/ 2017. Dzieci radośnie witały się z długo niewidzianymi koleżankami, kolegami i paniami. Z wielką przyjemnością i otwartymi ramionami przyjęły też w swoje progi troje nowych przedszkolaków: Natalkę, Agatkę życząc im wielu ciekawych przygód i przeżyć w nowym przedszkolu.

________________________________________________________________

Z kalendarza przedszkolaków

Marzec/2017

II krąg tematyczny: Wodzisławskie legendy i inne bajki.

W tym tygodniu Bajomisie poznawały legendy związane z naszym miastem oraz utrwalały wiadomości o bajkach.

 • Wspomaganie rozwoju mowy – W krainie baśni. Oglądanie książek z serii „Złota kolekcja bajek”. Rozpoznawanie i nazywanie bohaterów wybranych bajek. Przyporządkowanie obrazków przedstawiających rzeczy związane z bajkami do danego utworu; układanie z rozsypanki literowej podpisów.
 • We wtorek 7 marca 2017 r. odbyło się w grupie 6 – letnich Bajomisiów zajęcie otwarte dla rodziców.

Temat zajęcia: Łamigłówki dla mądrej główki.

 Celem zajęcia było doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia w zakresie możliwości dziecka oraz wdrażanie do wykorzystania umiejętności matematycznych w grach dydaktycznych. Grupa Bajomisiów uczestniczyła w 5 zabawach matematycznych:
1. Liczbowa wyliczanka “Pies” z wykorzystaniem taśmy liczbowej – nazywanie liczebników głównych i wskazywanie ich odpowiedników cyfrowych.
2. Zabawa “Radiotelefon” z zastosowaniem taśmy liczbowej, klamerek i cyfr 1-9 – odliczanie i wskazywanie liczby większej o… lub mniejszej o …. od liczby wcześniej podanej.
3. Zabawa ruchowa przy muzyce “Tańczymy i liczymy” – liczenie i ustawianie się dzieci w  kołach tak, by ich liczba była zgodna z odczytaną cyfrą.
4. Łamigłówka Sudoku – ułożenie przez dzieci cyfr na planszy tak, aby w każdym rzędzie (poziomym i pionowym) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 4. Cyfry nie mogły się powtarzać.
5. Gra w “Klasy z Trampolinkiem”. Po trafieniu woreczkiem do okienka z cyfrą,  dzieci dokonywały podziału liczby na składniki na 2 pustych polach kostki domina, za pomocą zakrętek i podpisywały cyfrą.

 • „Zamki z naszej wyobraźni”. Kontynuacja zajęć plastyczno-technicznych z poprzedniego tygodnia. Praca w małych zespołach.

 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem otuliny. Doskonalenie motoryki w zakresie zręczności, zwinności i szybkości. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Wdrażanie do ćwiczeń z przyborem nietypowym, wyrabianie zręczności manualnej.

I krąg tematyczny: Tajemnice zamków.

W tym tygodniu tematyka zajęć i zabaw była skupiona wokół różnego rodzaju zamków.

 • Zajęcia społeczne – „W Krakowie”. Wysłuchanie wiersza Czesława Janczarskiego „Wawel”. Rozmowa na temat treści utworu. Oglądanie albumów i zdjęć o zamku na Wawelu i wypowiedzi na ich temat. Wskazywanie Krakowa na mapie Polski.

 • Układanie historyjki obrazkowej „Smok Wawelski” i opowiadanie jej treści.

 • Zajęcia muzyczne – nauka tańca ludowego: krakowiaka. Przedstawienie charakteru tańca – krakowiaka. Poznanie kroków i figur tanecznych. Nauka układu tanecznego do nagrania „Wiązanka krakowiaków”.

   

 • Konstruowanie zamków z klocków. Praca w małych zespołach.

 • Zajęcia plastyczno-techniczne – „Zamki z naszej wyobraźni”. Budowanie bajkowych zamków z rolek po papierze toaletowym, kartonu i wycinanek.

 • Zajęcia matematyczne – „Wyprawa szlakiem bajkowych zamków” – nazywanie mieszkańców w zamku, policzenie i oznaczenie elementów kartonikiem z cyfrą. Zabawa „Turniej rycerski na zamku”. Stosowanie liczebników głównych i porządkowych w zakresie 9; przeliczanie w zakresie 9; ustalenie kolejności liczb od 0 do 9.

Trzecia, cykliczna wizyta Bajomisiów w MiPBP w Wodzisławiu Śląskim – filia nr 13.

Przedszkolaki poznały kolejny utwór z książki “Nojpiykniyjsze wierszowanki dlo dziecek” Julian Tuwim w śląskim przekładzie Marka Szołtyska. Tym razem był to wiersz „Lokomotywa” czyli „Damfmaszyna”. Dowcip, humor oraz wyrażenia gwarowe występujące w wierszu bardzo spodobały się dzieciom. Zabawom opartym na treści wiersz towarzyszył śmiech i radosny atmosfera. Spotkanie zakończyła zabawa z kostką, gdzie liczba oczek odpowiadała numerowi zagadki słownej. Jako rozwiązanie dzieci musiały wybrać jedną z trzech proponowanych odpowiedzi. Jak zwykle Bajomisie wypożyczyły również książki do czytania w przedszkolu.

________________________________________________________________

Kręgi tematyczne realizowane w Marcu w grupie Bajomisiów:

1. Tajemnice zamków.

2. Wodzisławskie legendy i inne bajki.

3. Wiosna tuż, tuż.

4. Życie na wsi.

5. W pracowni malarskiej.

Przewidywany zakres realizowanych treści programowych w tym miesiącu zostanie zamieszczony w Kąciku dla Rodziców.

________________________________________________________________

Z kalendarza przedszkolaków

Luty/2017

III krąg tematyczny “Z GÓRKI NA PAZURKI”:

W tym tygodniu Bajomisie rozmawiały o zabawach na śniegu i lodzie.

 • Zimowe rady”- zabawy z wierszem /zbiór własny/. Nauka wiersza na pamięć. Rozwiązywanie i układanie zagadek słownych -ilustrowanie rozwiązania odpowiednim obrazkiem. Wspólne ustalanie zasad bezpiecznych zasad zabaw na śniegu i lodzie.

 • Kolorowa zima”- plastyczna ilustracja wiersza L. J. Kerna „Śnieg”. Technika: rysowanie pastelami olejnymi, malowanie akwarelą.

 • Bałwanki”- ćwiczenie spostrzegawczości; wyszukiwanie różnic i podobieństw.

 • Dziwny gość” – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej.

II krąg tematyczny “Jaki jest śnieg?”:

W tym tygodniu Bajomisie rozmawiały o zimowej pogodzie i typowych dla tej pory roku zjawiskach atmosferycznych.

 • Zimowy malarz – mróz”- rozwijanie twórczej aktywności, wyobraźni plastycznej. Słuchanie utworu Doroty Niewoli pt. „O dziadku Mrozie i zabawie w malowanie.” Rozmowa kierowana na temat treści słuchanego opowiadania. Układanie podpisów pod obrazkami, odczytanie słowa „klucza” OKNO do tematu pracy plastycznej Zimowy malarz- MRÓZ” – wycinanie po linii prostej, malowanie zimowych akcentów według własnego pomysłu przy użyciu patyczków higienicznych.
 • Śnieżynki”- Rozwiązywanie zagadek słownych. Układanie podpisów z rozsypanki literowej. Rozwiązanie rebusa – pierwsze litery z podpisów obrazków. Wypowiedzi na temat wieloznaczności słowa “płatek.” Układanie kompozycji ozdobnych z patyczków higienicznych, wycinanie śnieżynek ze złożonego papieru.

 • Improwizacje taneczno – ruchowe do utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku Zima”

 • Łatek i łopata”- wprowadzenie litery Ł, ł; Rozumienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
 • Temat zajęcia “Badanie właściwości śniegu” – poznawanie właściwości śniegu podczas zabaw w ogrodzie.1. Obserwacja pod lupą budowy płatków śniegu.2. Badanie zjawiska topnienia grudki śniegu w ciepłej dłoni.3. Lepienie kulek śniegowych i bałwanka – śnieg jest lepki lub puszysty.4. Zabawa tropiąca – “Kto zostawił ślady na śniegu?”

   

 • Temat zajęcia:”Zimowa pogoda” – poznanie typowych zjawisk atmosferycznych występujących zimą: lód1. Zimowe ubrania- świadomość ochrony ciała przed zimnem.2. Jak odczytać temperaturę na termometrze? – poznanie znaczenia pomiaru temperatury powietrza na dworze.3. Co to jest lód” – poznanie właściwości fizycznych lodu i wykorzystanie go w codziennym życiu,
  prowadzenie prostych doświadczeń z zamarzaniem wody i topnieniem lodu.

I krąg tematyczny: Czy zwierzęta lubią zimę.

W tym tygodniu Bajomisie interesowały się życiem zwierząt w okresie zimy.

 • “Pomagamy zwierzętom”- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt w oparciu o inscenizację sylwet. Słuchanie i oglądanie inscenizacji “Pamiętajmy o zwierzętach.” Rozmowa na temat inscenizacji; udzielanie odpowiedzi na pytanie: Jak możemy pomóc zwierzętom w czasie zimy? Ćwiczenia klasyfikacyjne – „Smakołyki dla zwierząt.”
 • “Karmnik dla ptaków z szyszki”- kształtowanie właściwych, aktywnych postaw wobec ptaków.

  Kiedy wkoło sroga zima,
  Mróz na dworze mocno trzyma.
  Marzną wtedy wszystkie ptaki,
  Dobrze wiedzą to dzieciaki.
  Uśmiechnięte miny mają,
  Głodne ptaki dokarmiają !”

  Kończenie rymowanek o zimie i ptakach. Rozmowa z dziećmi o konieczności dokarmiania zwierząt zimą. Wykonanie ekologicznych karmników z szyszek.

 • “Nowinki z dziupli Hałabałowej”- ćwiczenia w czytaniu; układanie zadań wyrazowo – obrazkowych. Utrwalenie nazw i wyglądu ptaków.

  List od krasnala Hałabały”- słuchanie opowiadania nauczycielki opartego na utworze L. Krzemienieckiej. Zabawa dydaktyczna Kogo spotkał krasnal w lesie?”- rozwiązywanie krzyżówek: układanie podpisów do obrazków, właściwe umieszczenie podpisów obrazków w diagramie krzyżówki, odczytywanie rozwiązań krzyżówek. Graficzne przedstawienie rozwiązania krzyżówek.

 • “Skoki zwierząt”- ćwiczenia graficzne (linia łukowata). Zabawa ruchowa “Wyścigi zwierząt” – naśladowanie skoków zwierząt. Wyginanie “łuków” z drucików kreatywnych. Graficzne przedstawienie wykonywanych ruchów na kartce – różnicowanie linii łukowato wygiętych (małe łuki, płytkie częste, długie, głębokie i płaskie).

 • Nauka piosenki Głodny ptaszek(sł.muz. D.I.K.Jagiełło) rozwijanie pamięci, głosu. Jnstrumentacja piosenki.

  I. Przyszła zima, śnieżna zima, zasypała pola.
  Głodny ptaszek puka w okno naszego przedszkola.
  Ref.: Zima, zima, zima, trzaskający mróz,
  wszystkie głodne ptaki czas nakarmić już.

  II. Zmarzły mu na mrozie nóżki, zmarzły mu skrzydełka,

  prosi o okruszki chleba i domek z pudełka.
  Ref. Zima, zima…

  III. Zobaczyły ptaszka dzieci, ziarnek nasypały,
  i przy wejściu do przedszkola domek zbudowały
  Ref.: Zima, zima…

  IV. Siedzi ptaszek w ciepłym domku, ziarnko w dziobie trzyma,
  chciałby, aby była wiosna, lecz wciąż mroźna zima.
  Ref.: Zima, zima…

 • Temat zajęcia “Leśne SOS”- rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt i ptaków w czasie zimy.1. Słuchanie ciekawostek o zwierzętach.2. Rozwiązywanie zagadek słownych, zapoznanie z pojęciami karmnik i paśnik3. Rozpoznawanie tropów zwierząt.4. Konstruowanie gry planszowej “Wyścig do paśnika”i rozgrywanie według ustalonych reguł.
 • Temat zajęcia “Pomagamy zwierzętom i ptakom”- łączenie technik plastycznych (wycinanie, rysowanie, origami z koła)
 • ” Bajomisie dokarmiają ptaki”- rozróżnianie pokarmu dla ptaków (pszenica, słonecznik, siemię lniane), sypanie  ziarna    do karmnika.

________________________________________________________________

Kręgi tematyczne, realizowane w LUTYM w grupie Bajomisiów:

1. Czy zwierzęta lubią zimę.

2. Jaki jest śnieg.

3. Z górki na pazurki.

4. Zawody naszych rodziców.

Przewidywany zakres realizowanych treści programowych w tym miesiącu zostanie zamieszczony w Kąciku dla Rodziców.

________________________________________________________________

Z kalendarza przedszkolaków

Listopad/2016

IV krąg tematyczny:  “Skarby ziemi”.

 • Praca plastyczna “W kopalni węgla” techniką wycinania z papieru gazetowego i naklejania na czarny karton.Cel: dziecko potrafi wypowiedzieć się w ekspresji plastycznej, umiejętnie posługuje się nożyczkami.
 •  Doświadczenia z solą w laboratorium naukowym Bajomisiów.1. Pokaz rodzajów soli:kuchenna, morska, kamienna, do kąpieli2. Omówienie wyglądu soli: kolor, wielkość kształt3. Poznanie właściwości soli: smak, zapach, rozpuszczalność.“Pływające jajko”- doświadczenie ukazujące właściwość zasolonej wody przez wypychanie jajka na powierzchnię.

“Hodowla kryształków soli”- oglądanie fotografii Morza Martwego będącego najbardziej zasolonym zbiornikiem wodnym na świecie, wypełnienie słoiczków solanką i zanurzenie w niej kolorowych sznureczków celem obserwacji stopniowo zachodzącego zjawiska krystalizacji soli.

III krąg tematyczny:  Nasze zabawy

 • “Cztery małe rude liski” W. Chotomska – poznanie liczby 4 na podstawie wiersza w aspekcie kardynalnym i porządkowym, przeliczanie w zakresie 4, ustalanie równoliczności zbiorów metodą sparowania, lepienie z plasteliny liska.Cztery małe rude liskipiły mleko z jednej miski.Jeden lisek z drugim liskiempowsadzały łapki w miskę.Trzeci lisek z czwartym liskiemweszły w miskę z wielkim piskiem.I wylały mleko z miskicztery małe rude liski.

I krąg tematyczny:  Domy i domki.

 • “Co pływa, a co tonie? zabawa badawcza z użyciem akwarium i przedmiotami do badania.Cel: badanie właściwości przedmiotów zanurzonych w wodzie.1. Oglądanie zgromadzonych przedmiotów.2. Stawianie hipotez /które przedmioty utoną a które nie/3. Sprawdzenie, czy przypuszczenia są słuszne.4. Udzielanie odpowiedzi na pytania z podaniem argumentów “Od czego zależy, czy określony przedmiot zatonie czy będzie pływał?”– od ciężaru (ciężkie przedmioty toną a lekkie pływają: kamień, moneta, metalowa płytka, piórko, korek).– od kształtu /powierzchni/ ( kulka plasteliny tonie a spłaszczona pływa), niektóre lekkie toną jak spinacz, bo ma małą powierzchnię.– od rodzaju materiału, z którego są wykonane (kora jest lekka i nie nasiąka wodą więc pływa, gąbka i tektura są lekkie ale nasiąkliwe więc toną).– piłeczka pingpongowa  pływa bo jest lekka i wypełniona powietrzem.

________________________________________________________________

Kręgi tematyczne, które będą realizowane w Listopadzie w grupie Bajomisiów:

1. Domy i domki.

2. Z naszej przeszłości.

3. Nasze zabawy.

4. Skarby ziemi.

Przewidywany zakres realizowanych treści programowych w tym miesiącu zostanie zamieszczony w Kąciku dla Rodziców.

________________________________________________________________

Z kalendarza przedszkolaków

Październik/2016

IV BLOK TEMATYCZNY: Moje zabawy z mamą.

 • Moja mama”- wypowiedzi dzieci na temat swoich mam. Znajomość imienia, pracy zawodowej, zainteresowań, obowiązków domowych
 • zapamiętuje treść wiersza Moi rodzice

Mama, Tata mądre główki,

są jak jabłka dwie połówki.

Tata w piłkę ze mną gra,

Mama sto pomysłów ma.
Tata rower zreperuje,

Mama siniak pocałuje.
Tata zimą ciągnie sanki,

Mama z kwiatów plecie wianki.
Mama, tata mądre główki,

są jak jabłka dwie połówki.
Co za jabłko mówię wam,

jaki skarb ja w domu mam.

 • “Poznajemy literę m, M”. Rozwiązywanie zagadki słownej. Rozmowa na temat: Jak mogę zwracać się do mamy? Omówienie ilustracji przewodniej. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów: mama, Mela. Modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów: mama, Mela.

 • “Spacer z mama”- zajęcia plastyczne. Technika: rysowanie świecą i malowanie farbami akwarelowymi.

 • Zajęcia matematyczne- zabawy z liczbami 1 i 2. Utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała. Zabawy w przeliczanie. Porównywanie liczebności zbiorów. Ćwiczenia na liczmanach. Zabawy: „Więcej o 2”, Szyfr”.

   

 • Wspomaganie rozwoju mowy – Zabawy Trampolinka. Ćwiczenia w analizie i syntezie sylabowej i głoskowej. Układanie i opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

 • Bajomisie uczestniczyły w teatrzyku pt “Jaś i Małgosia” w wykonaniu aktorów Teatru Lalek BAJKA z Barcic.

III krąg tematyczny: ZABAWY Z TATĄ.

 • “Mój tata”- wypowiedzi wielozdaniowe. Znajomość imienia, pracy zawodowej, obowiązków domowych i zainteresowań.
 • Zajęcia matematyczne – część wspólna zbiorów. Czynnościowe kształtowanie pojęcia części wspólnej zbiorów. Ćwiczenie w grupach. Ćwiczenia z zastosowaniem figur geometrycznych i kolorowych pętli. Ustalanie części wspólnej zbiorów.
 • Zajęcia matematyczne – trójkąt. Poznanie nazwy i kształtu trójkąta. Ćwiczenia doskonalące umiejętność rozpoznawania trójkątów. Ćwiczenia praktyczne. Układanie trójkątów z patyczków, sznurowadeł, pasków papieru i chusty.
 • “Poznajemy literę t, T”. Słuchanie wiersza Danuty Ludwiczak „Myślę sobie…”. Rozmowa na temat wiersza. Omówienie ilustracji przewodniej. Analiza i synteza wzrokowo- słuchowa wyrazów: tata, Tomek. Modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów: tata, Tomek. Kolorowanie na niebiesko okienek odpowiadających spółgłosce (literze).
 • Kolory, smaki i cudaki”- zajęcia kreatywne Bajomisiów i Motylków. Zabawy plastyczne i kulinarne z Panią Jesienią w pracowniach “Pod jesiennym drzewem”. Tworząc z wykorzystaniem różnorodnych materiałów przedszkolaki miały okazję wykazać się fantazją, pomysłowością i własną inwencją twórczą. Bajecznie kolorowe ptaszki, ślimaki, ludki, pająki i precyzyjnie tkane pajęczyny wspaniale prezentowały się zawieszone na jesiennym drzewie, a pyszne kanapki wzmocniły dzieci na zakończenie wspólnych zabaw.

I krąg tematyczny: POZNAJEMY JESIEŃ- SAD I OGRÓD.

W tym tygodniu Bajomisie interesowały się tym co dzieje się aktualnie w sadach i ogrodach.

 • “W jesiennej kuchni“- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji, własnych doświadczeń i wiersza M. Terlikowskiej “Jestem jesień”. Nauka wiersza na pamięć. Rozwiązywanie zagadek o owocach.

  “Jestem jesień”

  Jestem jesień z pełnym koszem
  Dobre rzeczy wam przynoszę.
  Jabłka, śliwki, gruszki bery,

  pomidory i selery.
  Przyszła jesień do gosposi.
  Czy gosposia o coś prosi?
  Mam kapustę do kwaszenia,
  dobre grzyby do suszenia.

  Idzie jesień z wielkim koszem.
  Zajadajcie! Bardzo proszę!
  Ludzie biorą te podarki

  i chowają do spiżarki.

 • “W naszej spiżarni- zajęcia matematyczne. Wyróżnianie i tworzenie zbiorów według podanego warunku. Rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych. Przeliczanie elementów w zbiorach.

 • “Kolorowo, pysznie, zdrowo”- wykonanie sałatki owocowej zgodnie z instrukcją słowną. Degustacja sałatki. Podział owoców na krajowe i egzotyczne.

 • Bajomiśki: Maja, Marcelina, Agatka H. Wykonały prace plastyczne na konkurs “Spotkajmy się w Stumilowym Lesie” organizowanym przez MiPBP w Wodzisławiu Śląaskim.

 • Działania w ramach projektu badawczego “DRZEWO” (opisano poniżej w I kręgu tematycznym i na stronie głównej)

 • gromadzenie publikacji książkowych o drzewach – poszerzanie wiedzy o drzewach

 • obchody Światowego Dnia Drzewa- zasadzenie dębu w ogródku przedszkolnym.

 • W poniedziałek, 10 października w grupie 6 – letnich Bajomisiów, odbyło się “poczytankowe” spotkanie z ciocią Rafała. Pani Beata przeczytała dzieciom książkę pt. “Ruthie i jej kłamstewka”, poruszającą temat kłamstwa i wiążących się z nim przykrości. Dzieci z zainteresowaniem  słuchały czytanego tekstu, sprawiedliwie oceniły zachowanie bohaterki, wyciągając przy okazji proste moralne wnioski. W nagrodę, wszystkie Bajomisie zostały obdarowane przez Rafała i jego ciocię, rysunkową łamigłówką i lizakiem. Dziękujemy pani Beacie, za taktowne i zręczne poprowadzenie rozmowy na tak ważny temat.

I krąg tematyczny: POZNAJEMY JESIEŃ – PARK I LAS. zerwone, światło zielone. hełmno

W tym tygodniu Bajomisie bardzo uważnie obserwowały przyrodę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to co dzieje aktualnie się w parku i lesie.

 • Szukamy jesieni”- spacer. Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni.

  Po powrocie ze spaceru dzieci dzieci zgodnie stwierdziły, że najbardziej zauważalne zmiany daje się zaobserwować w pogodzie i w drzewach… .

  I tak powstał pierwszy projekt badawczy Bajomisiów – “DRZEWA.”

 • Burza mózgów”, “Mapa mentalna”- sporządzenie siatki pojęć dotyczącej tego, co dzieci wiedzą o drzewach.

  Ustalenie tego, czego dzieci chcą się o drzewach dowiedzieć oraz zakresu wspólnych działań.

 • Wycieczka do PARKU MIEJSKIEGO. Obserwacja drzew, zwrócenie uwagi na występujące rodzaje drzew.

  – Badanie drzew: słuchanie szumu, dotykanie, przytulanie się, wąchanie. Oglądanie przez lupę kory, kalkowanie kory.

  – Pomiar grubości wybranych trzech drzew.

  – Liczenie drzew rosnących na określonym obszarze /metoda zliczania kresek/.

  – Park miejscem wypoczynku mieszkańców Wodzisławia Śląskiego – zabawy na urządzeniach terenowych.

 • Prezent pani JESIENI”- rozpoznawanie darów jesieni. Dobieranie liści i owoców do klonu, kasztanowca i dębu.

 • “Jak zbudowane jest drzew?”- plastyczne przedstawienie budowy drzewa; nazywanie części drzewa; globalne czytanie nazw części drzewa.

 • “Liście”- zabawy badawcze: dotykanie, oglądanie przez lupę. Odbijanie liści techniką frotaż, wycinanie, naklejanie na szary papier.

 • “Jesienne drzewa”- praca plastyczna.

 • Zajęcia matematyczne:

  Jesienna matematyka. Grupowanie elementów według podanego warunku. Tworzenie zbiorów według podanego warunku. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 oraz ustalania równoliczności zbiorów.

  Znajomość cyfry 1 jako znaku graficznego liczby. Doskonalenie umiejętności przeliczania. Ćwiczenia manipulacyjne –tworzenie zbiorów jednoelementowych.

 • Poznanie litery a, A; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej; wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; Modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów.

 • Zajęcia przyrodnicze z elementami wspomagania mowy – zwierzęta w lesie. Rozwiązywanie zagadek o leśnych zwierzętach. Omówienie ilustracji przedstawiającej zwierzęta żyjące w lesie.

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 6 października z wykorzystaniem nietypowego przyboru – gazety.Cel – doskonalenie umiejętności gimnastycznych z elementami rywalizacji.
  Ćwiczenia kształtujące ruchy nóg, tułowia, ramion.
 • Temat: Poznajemy literę u, U.

  1. Ułożenie na tablicy modelu wyrazu “ul “przy pomocy kartoników /wyodrębnienie sylaby, głosek, litery/, zapoznanie z kształtem litery – układanie kształtu z zakrętek.

  2. Kreatywne układanie ula z sześciokątów.


  3. Śpiewające czytanie liter na melodię “Wlazł kotek”
 • 4. “Jak powstaje miód”- poznanie kolejnych etapów, oglądanie różnych rodzajów miodu.

 • 5. Spożywanie miodu z chrupkim pieczywem.

 • Zajęcia matematyczne:

  Znajomość cyfry 1 jako znaku graficznego liczby. Doskonalenie umiejętności przeliczania. Ćwiczenia manipulacyjne – tworzenie zbiorów jednoelementowych.

 • Nauka piosenki „Jesienny pociąg”; rozwijanie pamięci, głosu.

Jesienny pociąg”

Stoi pociąg na peronie.

Żółte liście ma w wagonie,

i kasztany, i żołędzie –

dokąd z nimi jechać będzie,

dokąd z nimi jechać będzie?

Refren

Przed siebie, przed siebie wprost!

Przez mokry, deszczowy most!

Przed siebie, przed siebie w dal!

Na pierwszy jesienny bal!

Rusza pociąg, sapiąc głośno.

Już w przedziałach grzyby rosną,

a na półkach wśród bagaży

leży sobie bukiet z jarzyn.

Rusza pociąg, sapiąc głośno!

Refren

Przed siebie… jw.

Pędzi pociąg lasem, polem,

pod ogromnym parasolem.

Wiezie rynny i kalosze,

i owoców pełne kosze.

Pędzi pociąg lasem, polem!

Refren

Przed siebie…

 • Bajomisie przeprowadziły 7 października kolejne doświadczenie w swoim laboratorium badawczym.

“Erupcja wulkanu w przedszkolnym laboratorium.”

Wspólne oglądanie fotografii największych, czynnych wulkanów na świecie, było dla dzieci inspiracją do działania. W doświadczeniu 6 – latki wykorzystały wodę, ocet, ziarna kukurydzy i sodę oczyszczoną. Aby uzyskać efekt “erupcji wulkanu” postępowały zgodnie z instrukcją. Mali naukowcy pracowali w kilku zespołach. Każde z dzieci wykonało czynność, która decydowała o powodzeniu doświadczenia. Wszystkim zespołom udało się wywołać “erupcję wulkanu”, która swoją siłą wyniosła ziarna kukurydzy /kamienie wulkaniczne/ na powierzchnię. Okrzyki radości dzieci, które zostały wywołane przez widowiskowe doświadczenie potwierdziły sens jego przeprowadzenia.

________________________________________________________________

Kręgi tematyczne realizowane w październiku w grupie Bajomisiów:

I. POZNAJEMY JESIEŃ – PARK I LAS.

II. POZNAJEMY JESIEŃ – SAD I OGRÓD.

III. ZABAWY Z MAMĄ.

IV. MOJE ZABAWY Z TATĄ.

Przewidywane osiągnięcia dzieci wraz z odniesieniami do podstawy programowej zostały zamieszczone w Kąciku dla Rodziców.

________________________________________________________________

Z kalendarza przedszkolaków

Wrzesień/2016

IV krąg tematyczny: OTO JA. atło czerwone, światło zielone. hełmno

W tym tygodniu Bajomisie poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

 • Jacy jesteśmy“- Swobodne wypowiedzi na temat ich wyglądu na podstawie zdjęć z rodzinnego albumu. Określanie zmian zachodzących w budowie ciała. Rozmowa na temat zdrowego trybu życia.

 • “Dziewczynka i chłopiec”- wykonywanie postaci naturalnej wielkości. Zabawa “Moje odbicie w lusterku.” Nazywanie części ciała.

 • “Wyższy, niższy, krótszy, dłuższy”- Dostrzeganie i nazywanie różnic i podobieństw między osobami i przedmiotami- ćwiczenia utrwalające pojęcia: wyższy, niższy, dłuższy, krótszy. Ćwiczenia manipulacyjne – zabawy ze wstążkami, paskami papieru.

 • “Moje emocje”- nazywanie emocji. Wyrażanie emocji ruchem, mimiką twarzy, kolorem, w pracy plastycznej.

 • “W świecie dźwięków”- kształtowanie umiejętności słuchania i rozpoznawanie brzmienia instrumentów perkusyjnych. Koncert na instrumentach perkusyjnych.

 • Tematykę poruszaną w tym tygodniu dzieci chętnie poszerzały w oparciu o literaturę dziecięcą.

III krąg tematyczny: Światło czerwone, światło zielone.

W tym tygodniu Bajomisie poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

 • “W drodze do przedszkola”- wypowiedzi na temat ilustracji przedstawiających ruch drogowy. Słuchanie wiersza B. Piergi “Przez ulicę mały krok.” Nauka wiersza na pamięć. Ustalanie odpowiedzi na pytania dotyczące bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.

By nie było katastrofy,
zapamiętaj proste strofy:
Nim na jezdnię zrobisz krok,
wytęż swój sokoli wzrok:
w lewo, w prawo,
w lewo – Brawo!
Gdy jest pusto, przechodź żwawo!
Trampki masz czy adidasy,
przechodź tylko tam gdzie pasy.
Bo po zebrze kroczy pieszy,
nawet gdy się bardzo spieszy.
 • Nauka bezpiecznego poruszana się po ulicy i chodniku- ćwiczenia praktyczne w sali.

 • Wycieczka na skrzyżowanie”- poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjść na wycieczkę. Utrwalenie podstawowych zasad ruchu drogowego; prowadzenie obserwacji ukierunkowanej: “Ruch pojazdów i pieszych.”

 • “Ruch uliczny”- praca plastyczna. Technika: malowanie farbami plakatowymi. Przedstawienie wrażeń i spostrzeżeń z wycieczki w pracy plastycznej.

 • Sygnalizator”- zajęcia techniczne. Praca wg wzoru. Utrwalenie znaczenia sygnalizacji świetlnej. Dziewczynki wykonywały sygnalizację dla pieszych, a chłopcy dla pojazdów.

 • W tym tygodniu Bajomisie bawiły się przy piosence Bezpieczna droga” muzyka: Bolesław Szulia, słowa: Krystyna Bardos

Oto kilka ważnych zasad,
które warto dobrze znać.
Jeśli jest czerwone światło,
trzeba na chodniku stać!
Ref.: Raz i dwa, raz i dwa,
Każdy tę zasadę zna. /x2
Kiedy światło kolor zmieni
i zielony ludzik świeci,
wtedy droga jest bezpieczna
i po pasach idą dzieci.
Ref.: Raz i dwa, raz i dwa…
Dla kierowców w samochodach
wymyślono kolor trzeci.
Mają zwolnić, zahamować,
jeśli żółte światło świeci!
Ref.: Raz i dwa, raz i dwa…
 • Pomocna dłoń’- rozmowa na temat osób udzielających pomocy w sytuacji zagrożenia. Przypomnienie numerów alarmowych.

Uwaga RODZICE: dziecko w wieku przedszkolnym w żadnym wypadku nie może pokonywać drogi do, czy też z przedszkola samo.

Dziecko do 7 roku życia nie może chodzić po ulicy bez osoby dorosłej!!!

Mimo, iż przedszkolak na ulicy znajduje się pod opieką dorosłego, powinniście powoli wpajać mu podstawowe zasady bezpieczeństwa. W drodze do, czy też z przedszkola, rozmawiajcie o mijanych znakach, sygnalizacji świetlnej, zasadach przechodzenia przez ulicę.

Gdy będziecie wpajać stopniowo te zasady dziecku nauczycie je bezpiecznych nawyków. Później, kiedy będzie musiało już samo pójść do szkoły, będzie wiedziało, jak zachowywać się na jezdni.

 • “Wizyta w bibliotece”- 23.09. Bajomisie po raz pierwszy w tym roku szkolnym odwiedziły Bibliotekę Osiedlową. Na początku dzieci wysłuchały opowiadania Paulette Bourgeois “Franklin czyta” czytanego przez panią Izę. Zainspirowane przygodami Franklina i jego przyjaciół przedszkolaki skierowały swoją uwagę na sposoby korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Odwiedziły więc dział dla dzieci, dorosłych i czytelnię. Poznały regulamin biblioteki, zobaczyły kartę czytelnika i kartę książki. Zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek. Oczywiście, Bajomisie wypożyczyły książki do przedszkola.

  Po dzisiejszej wizycie w Bibliotece Osiedlowej w głowach Bajomisiów zaświtał pomysł założenia przedszkolnej BIBLIOTEKI…..Ciekawe co z tego wyniknie……

 • Bajomisie uczestniczyły wczoraj w zajęciach sportowych w Wodzisławskim Centrum Tenisa. Zajęcia w profesjonalny sposób poprowadziła trenerka tenisa ziemnego, pani Joanna, mama Mai.Więcej na ten temat na stronie głównej.

“Rodzice czytają – dzieci słuchają”.

 • W piątek, w grupie Bajomisiów odbyło się “poczytankowe” spotkanie z Panią Eweliną, mamą Marcysi.Pani Ewelina przyniosła ze sobą książkę o Martynce, która jest ulubioną bohaterką literacką jej małej córeczki.
  Dzieci z uwagą wysłuchały czytanej książki, oglądając przy tym piękne ilustracje. Spotkanie z Bajomisiami Pani Ewelina zakończyła miłą dla dzieci niespodzianką. Każde otrzymało naklejkę – koronę, do wykorzystania w kreatywnym rysowaniu.
  Bardzo dziękujemy Pani Ewelinie za czas poświęcony naszym wychowankom.
 • Poniedziałkowe spotkanie “poczytankowe” w grupie Bajomisiów, miało dość niezwykły przebieg. Pani Iwona – mama Natalki, zaproponowała dzieciom aktywne słuchanie czytanej przez siebie bajki o “Królewnie Śnieżce”. W tym celu, Pani Iwona przyniosła wiele rekwizytów a chętnym dzieciom przydzieliła role. Bajomisie uważnie wsłuchiwały się w czytany tekst, aby w porę zainscenizować fragment czytanej bajki. “Poczytankowa” inscenizacja utworu znakomicie się udała i jak to w bajkach bywa, wszystko dobrze się skończyło a dzieci świetnie się bawiły. Bajomisie dziękują Pani Iwonie za cukierki z “królewskiego balu” a my gratulujemy Pani pomysłu i jego udanej realizacji.
 • W środę, w grupie Bajomisiów odbyło się “poczytankowe spotkanie z 8 – letnią Julią, siostrą Bajomisi Marty. Julia wysłuchała Bajomisiowej muzycznej powitanki, a potem przeczytała dzieciom opowiadanie ze swojej książki “Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Julia znakomicie wywiązała się ze swojego czytelniczego zadania, bo Bajomisie słuchały jej jak urzeczone. Martusia w imieniu całej grupy z dumą odznaczyła swoją siostrę naklejką 🙂 z napisem wspaniale. “Poczytankowe” spotkanie, Julia zakończyła rozdaniem dzieciom zakładek do książek, które sama zrobiła. Na każdej z nich widniał napis “Kocham książki “. Gratulujemy Julii i zapraszamy na następne “poczytanki”.
 • W piątek, na “poczytankowe” spotkanie z Bajomisiami, przyszła Pani Małgorzata – mama Agatki.Tym razem, dzieciom został przeczytany rozdział książki, o zajmujących przygodach małej reporterki Neli na Sri Lance. Bajomisie miały okazję dowiedzieć się, jak w odległym zakątku świata ratowane są rzadkie gatunki żółwi.Mama Agatki, pokazywała także dzieciom i ciekawie komentowała fotografie, dokumentujące przygody bohaterki.”Poczytanki” zakończyły się “balonową” niespodzianką, którą przygotowała dla Bajomisiów Pani Małgorzata ze swoją córeczką.

II krąg tematyczny: “Pamiątki z wakacji”

W tym tygodniu Bajomisie wspominały wakacje. Oprócz przywoływania w pamięci cudownych przygód, chwil lenistwa i zabaw, dzieci poznawały charakterystyczne cechy wybranych krajobrazów Polski: nadmorskiego, górskiego i pojezierza.A to wszystko po to, by uświadomić przedszkolakom, że nasz kraj ma ciekawe i atrakcyjne miejsca, w których warto spędzić wakacje!

 • Wakacyjne podróże zajęcia przyrodnicze. Rozmowa na temat minionych wakacji. Nazywanie krajobrazów przedstawionych na ilustracjach. Wypowiedzi na temat ilustracji. Rozróżnianie i nazywanie elementów charakterystycznych dla regionów Polski. Czytanie globalne podpisów.

 • Nasze pamiątki- wspomaganie rozwoju mowy. Wypowiedzi na temat miejsc wypoczynku wakacyjnego i wakacyjnych pamiątek. Prezentacja mapy Polski.

 • Morskie obrazki – układanie tematycznych puzzli i obrazka z różnych elementów.

 • Rybki w akwarium- praca plastyczna zainspirowana rymowanką Wieloryb i rybki. /technika: rysowanie pastelami olejnymi, malowanie akwarelą/.

 • Samolot – składanka z kartki papieru. Zabawy w ogrodzie – zawody z kolegami – Czyj samolot poleci dalej.

 • Spotkanie z harcerzami 14 września Bajomisie odwiedziły harcerzy, którzy na boisku SP 10 rozbili 2 wielkie namioty. W czasie rozmowy starsi koledzy przybliżali przedszkolakom uroki harcerskiego życia tj. opisywali swoje stroje, ekwipunek, gdzie i na czym śpią, co i gdzie jedzą, czego się uczą i jak się bawią. Słowem, zachęcali młodszych kolegów do wstąpienia w przyszłości do drużyny zuchów! Zabawy i spotkanie z harcerzami znalazło odbicie w zabawach dowolnych Bajomisiów w ogrodzie.

   

 • Wspominamy wakacje – wspomaganie rozwoju mowy; ćwiczenie pamięci językowej, logicznej i mechanicznej. Nauka na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego Po wakacjach.

Tak, jak wiele spraw na świecie,
Lato jest… i już po lecie.
Myślę więc, że będzie miło
Opowiedzieć, jak to było.

Na wakacjach różnie bywa,
Ktoś po morzu sobie pływa,
A kto kiedyś był nad morzem,
Teraz kąpie się w jeziorze.

Jedni wolą kajak z wiosłem,
Inni szczyty gór wyniosłe,
Jeszcze innych chętka bierze,
By kraj zwiedzić na rowerze.

Na obozie, czy z rodziną,
Miło dni wakacji płyną
I nim zbliżą się do końca,
Dają dzieciom promień słońca.

 • Podczas zajęcia “Nasze pamiątki z wakacji” Bajomisie wykonały pudełko na wakacyjne skarby. W tym celu, wycinały z kolorowego kartonu szablon, zaginały wzdłuż oznaczonych linii, sklejały i ozdabiały według własnego pomysłu.

 

I blok tematyczny: Moje przedszkole.

I już pierwszy tydzień września za nami. W tym roku szkolnym Bajomisie mają przed sobą wiele ciekawych i trudnych wyzwań. W poznawaniu świata liter, liczb, przygotowaniu do nauki czytania i pisania, a także w osiągnięciu dojrzałości społeczno- moralnej pomoże im sprytny i rezolutny Trampolinek.

 • Trampolinek- praca plastyczna przedstawiająca tegorocznego towarzysza zabaw pacynkę Trampolinka. /technika: kolaż/.
 • Czy wystarczy”- zajęcia matematyczne. Cel: ustalanie liczebności zbioru, przeliczanie elementów.
 • “Prawa, lewa”- zajęcie matematyczne. Ćwiczenie orientacji swojego ciała w przestrzeni; określanie kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni: z lewej strony, z prawej strony, obok, za mną, przede mną.
 • Korzystając z ostatnich promyków lata, Bajomisie spędzały aktywnie czas w ogrodzie przedszkolnym.

 • Temat: Nauka piosenki “Trampolina”- rozwijanie umiejętności wokalnych i muzycznych.
słowa: Urszula Piotrowska muzyka: Magdalena Melnicka – Sypko
1.Każde dziecko czasem marzy,
żeby wzlecieć hen, wysoko
i z ptakami na wyścigi
poszybować ku obłokom.
A marzenia spełnić łatwo,
to nie żarty, to nie kpina,
bo w lataniu pod chmurami
nam pomoże… (okrzyk: Co?!) trampolina.

Ref.: Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!),

jeden skok (okrzyk: Hop!) i drugi skok (okrzyk: Hop!),
odrywamy się od ziemi,
do przygody startujemy.
Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!),
jeden skok (okrzyk: Hop!) i drugi skok (okrzyk: Hop!),
coraz wyżej, coraz śmielej,
chociaż mamy lat niewiele.
2.Patrzą ptaki ze zdumieniem,
że fruwamy tak jak one,
gdy na skrzydłach niewidzialnych
przemierzamy świata strony.
Nic na w locie nie przeszkodzi
i nas w locie nie zatrzyma,
bo na starcie czekać będzie
czarodziejska (okrzyk: Wiem!) trampolina.
Ref.: Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!)…
 • Bajomisie uczestniczyły w: zabawie z chustą animacyjną “Na trampolinie”- poruszanie się w rytmie piosenki.
 • Zabawa “Muzyczne pozdrowienie”- nazywanie instrumentów perkusyjnych.
 • Zabawa “Jak w piosence”- łączenie śpiewu z ruchem.
 • Zabawa “Zimno – ciepło z Trampolinkiem”- granie na instrumentach z różnym natężeniem dźwięku “cicho-głośno”.
 • Laboratorium naukowe w przedszkolu – aby rozbudzać i rozwijać dziecięce zainteresowania otaczającą rzeczywistością, w sali 6 latków powstał Kącik Badawczy. Mali naukowcy będą przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty. Więcej na ten temat na stronie głównej.

________________________________________________________________

 Kręgi tematyczne realizowane we wrześniu w grupie Bajomisiów:


1. Moje przedszkole.
2. Pamiątki z wakacji.
3. Światło czerwone, światło zielone.
4. To ja.

Przewidywane osiągnięcia dzieci wraz z odniesieniami do podstawy programowej zostały zamieszczone w Kąciku dla Rodziców.