5,6-latki “Smerfy” 2013/2014

 GRUPA  “SMERFÓW”

W dalekim lesie mieszkają,
Domki w kształcie grzybków mają.
Małe niebieskie ludki,
Wyglądają, jak krasnoludki.

Na głowach białe czapeczki mają,
Smerfami się nazywają.
Uczą się tu i pracują,
Bawią oraz smerfują.

Papa Smerf – wszystko pilnuje,
Malarz – pięknie maluje,
Maruda – ciągle marudzi,
A Śpioch – stale się nudzi.

Laluś – w lusterko spogląda,
Sprawdza czy ładnie wygląda.
Smerfetkę wszyscy kochają
I we wszystkim jej pomagają.

Lecz mają oni jednego wroga,
Gdy zjawi się – we wsi trwoga.
Gargamel razem z Klakierem,
Jest ich największym nieprzyjacielem.

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 w naszej grupie jest 2O dzieci (10 dziewczynek i 10 chłopców). W tym roku do  naszej grupy przybyło kilkoro nowych dzieci. Mamy nadzieję ,że dzieci te będą  się z nami dobrze bawiły. Wiele już z ubiegłego roku umiemy, ale wciąż będziemy doskonalić swoje umiejętności i poznawać dalsze tajemnice otaczającego nas świata.

Wychowawcą grupy jest Aleksandra Szymanowska. W grupie naszej pracują również: Jadwiga Matuszek, Dorota Cios.

_______________________________________________________________  

Wycieczka do Biura Ochrony

Zbliża się Dzień Mamy w związku z tym “Smerfy” poznawały zawody swoich mam.
Właśnie jedna z mam  zaprosiła nas do swojej pracy i dlatego też w czwartek 22 maja cała grupa  udała się  do  Biura Ochrony “Jaguar” mieszczącego się na Oś. Dąbrówki – do pracy Pani Roksany, mamy Karola.
A tutaj czekało nas wiele  atrakcji, przygotowanych przez mamę Karola i współpracowników. Na początku zostaliśmy poczęstowani soczkami. Potem oprowadzono nas po pomieszczeniach biura  oraz poznaliśmy czym zajmuje się firma pani Roksany i skąd wzięła się nazwa firmy. Następnie na dzieci czekały już tylko zabawy, konkursy z nagrodami i słodki poczęstunek.
Dzieci w konkursach mogły wykazać się  znajomością: nazw  zawodów, numerów alarmowych a także znajomością swego adresu zamieszkania. Były także zabawy  „Krasnoludki”, „Stary niedźwiedź”, „Pociąg” oraz tańce. Czas nam zleciał bardzo miło i szybko a do przedszkola wróciliśmy z olbrzymią ilością  nagród i słodyczy.
Bardzo dziękujemy pani Roksanie – mamie Karola za  miłe przyjęcie, zaplanowanie  atrakcji dla dzieci a także za  prezenty.

Aleksandra Szymanowska

DZIĘKUJEMY !

__________________________________________________________

Święto Polskiej Niezapominajki w Przedszkolu

Niezapominajki
Niezapominajki są to kwiatki z bajki
rosną nad potoczkiem  patrzą rybim oczkiem.
Gdy się płynie łódką śmieją się cichutko
I tak szepczą skromnie Nie zapomnij o mnie.

M. Konopnicka


15 maja w Polsce obchodzone jest święto przyrody i ekologii Dzień Polskiej Niezapominajki. Przyjęte w 2002 r. święto ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i  szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody.
Dzieci z grupy Bajoskrzaty oraz Smerfy nie zapomniały o tym Dniu i dlatego 15  maja w czwartek przyszły ubrane na niebiesko i wraz z paniami Jadzią i Alą próbowały ten dzień spędzić inaczej. Na początku odbyło się powitanie: dzieci ubranych na niebiesko, dzieci lubiących przyrodę, kochających kwiaty , następnie dzieci brały udział w zabawie  z elementami dramy  pt. „Niewidzialny kwiatek”. W dalszej części dzieci wysłuchały wiersza “15 maja – Dzień Niezapominajki” i wykonały taniec Niezapominajek. Dzieci z grupy “Bajoskrzatów”  następnie przeszły do swej sali, gdzie wykonywały przy użyciu paców i farby “Niezapominajkę  na talerzyku” natomiast “Smerfy” poznały historię Święta Niezapominajki , wykonywały zadania Z Niezapominajką ” a potem tworzyły  pracę plastyczną metodą wydzieranki pt. “Niezapominajka”.

__________________________________________________________

REALIZACJA ZAGADNIEŃ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

MAJ

Blok tematyczny: KTO NAM POMAGA


1. Straż pożarna –  zainteresowanie pracą ludzi wykonujących różne zawody, poznanie strojów strażaków, wnętrza remizy, strażackiej oraz wyposażenie samochodu strażackiego, utrwalenie znajomości numeru alarmowego do straży pożarnej
2. „Pan policjant naszym przyjacielem” – zajęcia z wykorzystaniem wiersza, poznanie sposobu pracy ,wyglądu policjanta i jego roli w życiu
3. Zajęcia matematyczne: „Zabawy z matematyką”, porównywanie liczebność zbiorów, licząc i działając na konkretach, posługiwanie się liczebnikami głównymi, porządkowanie przedmiotów w ciągu rosnącym i malejącym ze względu na wskazany wymiar: długość, wysokość, szerokość
4. Zabawy z wyliczanką „Numery alarmowe”, ćwiczenia w  dostosowaniu ruchu do charakteru muzyki
5. Zabawy dydaktyczne „Na pomoc-ważne numery”, utrwalenie numerów telefonów alarmowych, poznanie  sposoby wzywania służb ratowniczych
6. Zajęcia plastyczne „Ogień”, rozumienie  konieczności przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, poznanie  nowej techniki plastycznej – rysowanie kredką  a następnie farbą
7. Zabawy dydaktyczne „Pierwsza pomoc”, słuchanie opowiadania, nauka opatrywania skaleczeń, utrwalenie adresu zamieszkania.

Blok tematyczny: EUROPEJSKA PODRÓŻ


1. Zajęcia z wykorzystaniem fragmentu książki A. Lindgren „Europejscy pisarze”- poznanie sposobu powstawania książki, poznanie nazw wybranych państw europejskich
2. „Nasz kolega Emil” – zajęcia plastyczne, tworzenie pracy plastycznej inspirowanej utworem literackim
3. „Co to jest Unia Europejska?” zabawy dydaktyczne, uświadomienie dzieciom, że jego ojczyzną jest Polska, utrwalenie  symboli narodowych (flaga,godło), Polska jest w UE
4. Zajęcia matematyczne „Statkiem pirackim po krajach Unii Europejskiej”, układanie postaci pirata z puzzli, określanie liczby dzieci na statku,
liczenie minimum w zakresie 10 posługując się liczebnikami głównymi, stosowanie określeń: więcej o, mniej o, tyle samo.
5. Zajęcia umuzykalniające „ Witamy w Europie”, poznanie hymnu UE
6. Nauka wiersza na pamięć” Europejska podróż”.
7. „Flaga UE” – zajęcia plastyczno – techniczne.
8. „Europejskie przysmaki” – wykonanie koreczków owocowych.

Blok tematyczny: MAJOWY OGRÓD


1. „Jak tu przyjemnie” – spacer na łąkę, poznanie niektórych gatunków zwierząt i roślin będących pod ochroną, rozumienie dlaczego są chronione (żubr, niedźwiedź brunatny, przylaszczka, konwalia majowa), poznanie sposobów przystosowania się zwierząt do ich naturalnego środowiska ( tryb życia, sposób odżywiania, ubarwienie)
2. „Kolorowe motyle” – zajęcia z wykorzystaniem wiersza, poznanie  kolejnych etapów rozwoju motyla.
3. „Majowa łąka” – zajęcia matematyczne, układanie przedmiotów  według wielkości
4. „Majowa łąka”- zajęcia umuzykalniające;instrumentacja piosenki „Świat zwierząt”
5. Zabawy dydaktyczne „Pożyteczne zwierzęta”, oglądanie i wypowiadanie się nt wyglądu biedronki, dżdżownicy, pszczoły; wie, dlaczego są pożyteczne te zwierzęta, poznanie znaczenia określenia „pracowity jak pszczoła”, degustacja miodu.
6. „Owady z majowej łąki”- zajęcia plastyczne, malowanie kamieni  farbami tworząc  owada.
7. „Co się dzieje na łące?” – praca z obrazkiem.

Blok tematyczny: ŚWIĘTO NASZYCH RODZICÓW


1. „Dzień Matki”- zajęcia z wykorzystaniem opowiadania, słuchanie opowiadania i wypowiadanie się na jego temat
2. „Upominek dla mamy”- zajęcia plastyczne, wymyślanie i wykonania upominku dla mamy
3. „Przyjęcie dla mamy” – zajęcia matematyczne, porównywanie ciężaru przedmiotów, ważenie na wadze szalkowej za pomocą wspólnej miary.
poznanie różnych rodzai wag, ważenie się na wadze łazienkowej
4. Zabawy dydaktyczne „W sklepie”, rozwiązywanie zagadek, rozpoznawanie przedmiotów  po dotyku.
5. „Święto mamy i taty”- zajęcia umuzykalniające, nauka piosenki „Walc dla mamy”.
6. „Kocham go”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza, opowiadanie co dziecko lubi robić ze swoim tatą, opisywanie wyglądu taty, nauka wiersza.
7. „Krawat dla taty” – zajęcia plastyczne, wykonanie prezentu dla taty
8. Przygotowanie uroczystości dla Rodziców.

Przez cały miesiąc, systematycznie będą prowadzone:
– ćwiczenia poranne
– ćwiczenia gimnastyczne
– zabawy ruchowe
– zabawy w ogrodzie przedszkolnym
– spacery

__________________________________________________________

REALIZACJA ZAGADNIEŃ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

KWIECIEŃ

Blok tematyczny: Planeta Ziemia


Realizacja:
1. Nasza najbliższa okolica – prowadzenie  obserwacji pod kątem czystości najbliższej okolicy – spacer, zapoznanie z ideą Międzynarodowego Dnia Ziemi, kształtowanie postaw proekologicznych
2. Segregujemy śmieci – zabawa dydaktyczna-poznanie rodzajów odpadów i ich wpływu na środowisko
3. Nasza planeta – praca plastyczna wg pomysłów dzieci z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnego materiału
4.Opowiastka muzyczna „Instrumenty”- zajęcia umuzykalniające, rozwijanie wyobraźni ruchowej, uwrażliwianie na sygnał dźwiękowy
5. Co to jest powietrze? – zabawy badawcze-umożliwianie samodzielnego eksperymentowania, wyciągania wniosków
6. Znam kierunek – zajęcia matematyczne-kształtowanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni
7. Co wiemy o wodzie?- wiersz J. Papuzińskiej „Chora rzeka”, poznanie obiegu wody w przyrodzie
8. Realizacja zadań w ramach akcji „Mamo, Tato, pij wodę!”

Blok tematyczny: W muzeum


Realizacja:
1. Malarstwo to wielka sztuka- oglądania wystawy w Muzeum Miejskim- kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych
2. W pracowni u rzeźbiarza- praca z obrazkiem, rozwijanie zainteresowań rzeźbą
3. Sylwetka malarza- wykorzystanie reprodukcji obrazów S. Wyspiańskiego- rozumienia pojęcia portret i autoportret
4. Taniec wesołych skrzatów – nauka tańca do muzyki P. Fahrabacha- rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu
5. „Trzy farby Piotrusia” – opowiadania H. Zdzitowieckiej – poznanie farb podstawowych i pochodnych
6. Martwa natura – zajęcia plastyczne poznanie gatunku malarskiego – martwa natura
7. Co dalej? – układamy rytmy- rozwijanie umiejętności odtwarzania układów rytmicznych w ograniczonej płaszczyźnie

Blok tematyczny: ”Święta Wielkanocne”


Realizacja:
1.Wielkanocne zwyczaje – doskonalenie umiejętności wypowiadana się na  temat własnych przeżyć- rozwijanie słownictwa związanego z omawianym tematem.
2. Świąteczny obrazek – praca plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej.
3. Piosenka wielkanocna- nauka piosenki. Zabawy  instrumentalne.- doskonalenie umiejętności grania na instrumentach do piosenek.
4. Pisanki, kraszanki – ozdabianie jajek (wydmuszek) różnymi technikami.
5. Koszyczek z pisankami- zabawa dydaktyczna- doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania w zakresie 10.
6. Kartka świąteczna- wykonanie kartki świątecznej wg pomysłu dziecka z zastosowaniem różnych technik
7. Pieczemy babkę wielkanocną- zajęcia praktyczno
gospodarcze, wprowadzanie nastroju świątecznego.
8. Śmigus – dyngus  historyjka, wiersz- doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego.
9. Baranek i  zajączek wielkanocny – zajęcia plastyczne.
10. Od jaja do pisklęcia – historyjka obrazkowa- poznanie budowy jaja kurzego.
11. Tworzymy zbiory – porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie  poprawnie określenia: więcej o, mniej o, tyle sam
12. Świąteczna mozaika- ćwiczenia graficzne- rozwijanie sprawności manualnej.
13. Co wiemy o świętach.- Wielkanocny Quiz- diagnozowanie umiejętności dzieci w zakresie przygotowania do czytania i pisania.
14. Tańczymy koło – zajęcia umuzykalniające- nauka elementów kroków tańca ” Korowód koło”.

Aleksandra Szymanowska

__________________________________________________________

SPOTKANIE Z CIEKAWYM GOŚCIEM

20 marca w godzinach popołudniowych grupę „Smerfów”  odwiedziła pani Edyta Kwapisz – mama Oliwiera.
Odwiedziny te były związane z niecodziennie spotykaną pasją.
Pani Edyta jest szpadzistką, trenuje amatorsko od 10 – tego roku życia w Klubie Sportowym „Górnik Radlin”.
„Smerfy” poznały specjalny strój szermierza, maskę, rękawicę,  szpadę, sposoby poruszania się  oraz zasady walki. Dzieci z uwagą obserwowały naszego gościa, słuchały o tajnikach tej dyscypliny.
Następnie każdy przedszkolak mógł przymierzyć maskę, założyć specjalną rękawicę a także wziąć do ręki szpadę. Chętne dzieci zaprezentowały kroki szermierza.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z niecodziennego spotkania a Pani Kwapisz  bardzo dziękujemy za wizytę w naszej grupie.

Aleksandra Szymanowska

__________________________________________________________

Zajęcia w klubie Fitness – FitOlka

W dniu 13.03.2014r przedszkolaki z grupy „Smerfów” wybrały się wraz ze swymi paniami do mieszczącego się na osiedlu Piastów Fitness Klubu „FITOLKA”.

Więcej informacji na stronie głównej.

_______________________________________________________________

Blok tematyczny; „WIOSNA TUŻ, TUŻ.”

Realizacja bloku rozpoczęła się od zabawy w „Tropicieli wiosny”- dzieci podczas spaceru w najbliższej okolicy przedszkola szukały zwiastunów wiosny. Bystre oczy Smerfów wypatrzyły: zieleniejąca trawę, pąki i liście na drzewach, pierwsze kwiaty w ogródkach przydomowych oraz ptaki, a nawet pszczoły.

Smerfy prowadziły dalszą uprawę fasoli, rzeżuchy oraz cebuli. Podczas obserwacji ich wzrostu oraz w trakcie zabaw z wierszem „Piosenka ziarenka” dzieci poznały budowę rośliny, prawidłowo nazywały jej poszczególne części oraz zrozumiały, że każda roślina do wzrostu potrzebuje: światła, odpowiedniej temperatury i wilgotności podłoża.

Z wielkim apetytem dzieci zjadały kanapki oraz jajecznicę z zieloną cebulką z własnego „ogródka na oknie.”

Na zajęciach matematycznych Smerfy liczyły kwiaty. Przedszkolaki doskonaliły umiejętność ustalania wyniku dodawania i odejmowania poprzez manipulowanie na konkretach /sylwety kwiatów, nasionka/ oraz porównywały liczebność zbiorów.

Smerfy dowiedziały się, że krokusy, przebiśniegi, sasanki i zawilce są kwiatami chronionymi. Dzieci nauczyły się na pamięć fragmentu wiersza W. Broniewskiego pt. „Pierwiosnek”, a na zajęciach plastycznych, z serwetek i bibuły, wykonały pracę plastyczną pt. „Przebiśnieg.”

„Pierwiosnek”
„Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty:

Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.

IMG_9646Tydzień zakończył się pożegnaniem zimy i przywitaniem wiosny. Najpierw Smerfy, wraz z przedszkolakami z innych grup pożegnały zimę, paląc /z zachowaniem należytej ostrożności/ kukłę Marzanny w ogrodzie przedszkolnym. Towarzyszyły temu głośne okrzyki dzieci „Raz, dwa, trzy, zmykaj zimo spod naszych drzwi” oraz „Precz zimo zła.”

Po spaleniu Marzanny Smerfy udały się do WCK, gdzie uczestniczyły w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” w „Wiosennych zabawach.” Spotkanie składało się z zabaw tanecznych prowadzonych przez instruktora tańca, panią Agnieszkę Frydrych, i „WIOSENNEGO TORU PRZESZKÓD.” Zajęcia taneczne prowadzone były w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem. W drugiej części dzieci miały do pokonania tor przeszkód, który składał się z kilku etapów: bieg z woreczkiem na głowie, przejście przez tunel, ślizg na kocyku, przejście po „kamieniach”, slalom – przejście na czworakach między przeszkodami /poduszki- kwiaty/, przejście po kształtce gimnastycznej – utrzymanie równowagi. Przedszkolaki z zaangażowaniem brały udział w rozgrywkach sportowych, które sprawiały im ogromną radość. Dzieci zwinnie pokonały wszystkie przeszkody, a pomiar czasu na stoperze pozwolił na sprawiedliwe wyłonienie zwycięzców. Oto wyniki:

* III miejsce Oliwier -31,10 s.

* II miejsce: Olek – 25, 71 s.

* I miejsce: Oliwia 24, 66 s.

19.03. Smerfy w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” brały udział w zajęciach pt. „W zdrowym ciele – zdrowy duch! Dba o zdrowie każdy zuch!” Dzieci w „burzy mózgów” podawały właściwe skojarzenia z przysłowiem „w zdrowym ciele- zdrowy duch”, zaś w zabawie dydaktycznej: ,,Odżywiamy się zdrowo” dzieliły produkty spożywcze na zdrowe i szkodliwe. Wykonane zespołowe prace plastyczne:„Piramida zdrowego żywienia” i „Piramida ruchu” były podsumowaniem wiedzy Smerfów na temat „zdrowego stylu życia.”

Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych: „Zanieś drugie śniadanie” i „Slalom na grządce.” Dzieci wiedzą, że największym skarbem każdego człowieka jest zdrowie.

Blok tematyczny: „KOSMICZNA PRZYGODA.”

W trakcie realizacji tego bloku tematycznego zorganizowaliśmy w sali kącik kosmiczny. Na tablicy znajdowała się makieta UKŁADU SŁONECZNEGO, na której dzieci odczytywały nazwy poszczególnych planet oraz umieszczały je we właściwej kolejności od słońca. Dzieci przynosiły do przedszkola tematyczne książki, a zawarte w nich informacje oraz ilustracje, w dużym stopniu wzbogaciły wiedzę dzieci na temat planet Układu Słonecznego.

Dzieci układały również Układ Słoneczny na chuście animacyjnej. Dużo radości dostarczyły także dzieciom inne zabawy z chustą animacyjną: „Dziura kosmiczna” z piłką oraz „Deszcz meteorów” z meteorytami z folii aluminiowej.

Smerfy konstruowały grę – ścigankę „Kosmiczna podróż.” Dzieci podzielone na dwa zespoły rywalizowały ze sobą, przestrzegając ustalonych wspólnie reguł gry. Pokonując drogę od „startu” do „mety”, gracze -„Ufoludki”, odwiedzały różne planety, na których czekało na nie wiele zadań do wykonania. Wspólna gra dostarczyła dzieciom wielu miłych przeżyć i stanowiła ciekawą inspirację do popołudniowych zabaw dla niektórych przedszkolaków.

W trakcie poobiedniego odpoczynku Smerfy słuchały opowiadań D. Rozwens z cyklu „Kofenek poznaje planetę Ziemię.” Dzieci poznały Kofenka, nowego przyjaciela z planety Zorkan, pomagały mu odnaleźć  swoje  miejsce na ziemi. Smerfy w towarzystwie Kofenka przeżyły mnóstwo wspaniałych i ciekawych przygód. A oto prace plastyczne Smerfów: „Rakiety”- może kiedyś ktoś z przedszkolaków zostanie astronautą i właśnie taką rakietą uda się w podróż międzyplanetarną?

IMG_9649 (Small)Jadwiga Matuszek

__________________________________________________________

REALIZACJA ZAGADNIEŃ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

MARZEC

TYDZIEŃ I,II – W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH .

Kto wyleczy wróbelka”- poznanie prawidłowego postępowania w celu zachowania zdrowia w oparciu o opow. H. Łochockiej „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?”

Wizyta w gabinecie lekarskim”- wycieczka do Przychodni Zdrowia. Zainteresowanie pracą lekarza i pielęgniarki. Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie poprzez zdrowe odżywianie, dbałości o higienę, prowadzenie zdrowego stylu życia oraz profilaktykę.

Muzyczne zabawy z piosenką „Baw się z nami.” Kształcenie poczucia rytmu.

Moja ulubiona dyscyplina sportowa”- wyrażanie w pracy plastycznej swoich przeżyć i marzeń. Technika: dowolna.

Sport to zdrowie”- edukacja matematyczna. Stosowanie określeń dla wyrażenia czasu trwania czynności: szybciej, wolniej, dłużej, krócej.

W Krainie piramid”- promowanie zdrowego stylu życia. Omawianie i tworzenie„piramidy zdrowia” oraz „piramidy aktywności ruchowej.”

O zdrowie dbamy, więc się zdrowo odżywiamy”-zajęcia techniczne. Wykonanieszaszłyków owocowych.

Dla każdego coś smacznego i zdrowego”- zorganizowanie stoiska z wykonanymi potrawami ze wszystkich grup połączone z degustacją.

Trening piłkarski” – zabawy z piłką nożną z trenerem z Akademii Piłkarskiej.

Dzieciaki Fitnesiaki”- zajęcia ruchowe w Studio Fitnesu „FitOlka.” Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zajęcia sportowe w SP 10” -zabawy ruchowo-taneczne. Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na sali gimnastycznej.

Zajęcia w WCK” – zajęcia z instruktorem tańca. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Dzień Kobiet na sportowo- zabawy sportowe z mamami – integracja dzieci i rodziców poprzez zabawy ruchowe.

Zajęcia sportowe na boisku szkolnym w SP 10”- podejmowanie rywalizacji w zabawach z elementem współzawodnictwa.

Co powstaje z ziarenka”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza „Piosenka ziarenka.” Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.

Ogródek na oknie”- zajęcia praktyczno- gospodarcze.Poznanie różnych sposobów hodowli roślin: w ziemi, w wodzie, na watce.

Liczymy nasionka, liście i kwiaty”- edukacja matematyczna. Doskonalenie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania poprzez manipulowanie na konkretach.

Zdrowe ziarenka i kiełki” – zajęcia techniczne. Wykonanie sałatki z kiełkami.

W zdrowym ciele zdrowy duch”- konkurs. Utrwalenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.

TYDZIEŃ III – A WIOSNA TUŻ, TUŻ.

Tropiciele wiosny” – spacer w dalszej okolicy przedszkola. Kształtowanie umiejętności prowadzenia szczegółowych obserwacji, dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, i wiązania ich z określoną porą roku.

Poszukiwanie wiosny” – zwrócenie uwagi na charakterystyczne zjawiska przyrody w okresie wiosny na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń.

Wiosenne kwiaty – edukacja matematyczna. Tworzenie zbioru 10-elementowego przez dodanie 1 elementu.

Wiosenne kwiaty chronione”. Wiersz W. Broniewskiego Pierwiosnek. Poznanie niektórych gatunków zwierząt i roślin będących pod ochroną. Nauka na pamięć.

Zabawy muzyczne na sportowo”- zajęcia umuzykalniające. Rozwijanie pamięci słownej, muzycznej oraz ruchowej.

Wiosenne kwiaty”- college. Przedstawianie oznak wiosny w formie plastycznej.

Z dużej chmury mały deszcz”- zabawy dydaktyczne. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat roli wody w życiu istot żywych.

TYDZIEŃ IV- KOSMICZNA PRZYGODA

UFO”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza J. Ruth Charlewskiej Ja i Ufo. Wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu.

Układ słoneczny– zajęcia plastyczne. Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy o świecie w twórczości plastycznej.

W kosmosie” – zabawy dydaktyczne. Obserwowanie, analizowanie i wyciąganie wniosków w trakcie prowadzonych zabaw badawczych.

Poznajemy sześciany”- zajęcia matematyczne. Zapoznanie dzieci z kształtem figury przestrzennej- sześcianu.

Budujemy rakietę- zajęcia plastyczno- konstrukcyjne. Budowanie zespołowo konstrukcji, wykorzystanie pudeł kartonowych, gazet, folii aluminiowej.

Podróż w kosmos”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza B. Lewandowskiej Rakieta. Odgrywanie scenek na podstawie utworu literackiego.

Wyprawa w kosmos- zajęcia umuzykalniające. – rozpoznawanie i nazywanie usłyszanych odgłosów i dźwięków.

Kosmiczna gra”- zajęcia plastyczno- konstrukcyjne. Kształtowanie umiejętności konstruowania gier planszowych.

_______________________________________________________________

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy przedszkolaki z grupy SMERFÓW wraz z RODZICAMI

do udziału w rodzinnych zabawach ruchowych organizowanych przez nauczycielki w/w grupy.


Miejsce zajęć:
sala grupy BAJOSKRZATÓW /obok naszej sali/

Termin:14.03.2014 (piątek) godz. 15.30

Ponieważ zajęcia będą miały charakter ruchowy, prosimy zarówno dzieci jak i rodziców

o założenie wygodnego ubioru sportowego i przyniesienie obuwia na zmianę.

Bardzo prosimy aby każdemu dziecku podczas zajęć towarzyszył rodzic bądź inna osoba bliska dziecku (babcia, dziadek, ciocia, wujek)!!!

NAUCZYCIELKI grupy “Smerfów”

_______________________________________________________________

“SMERFY” w  Gabinecie  Dentystycznym

28 lutego dzieci z grupy “Smerfów” wybrały się wraz ze swymi paniami na  wycieczkę do  gabinetu dentystycznego mieszczącego się w pobliskim Ośrodku Zdrowia.
Na początku dzieci obejrzały pomieszczenie, gdzie przyjmuje pani dentystka. Zapoznały się ze specjalistycznym sprzętem i narzędziami używanymi przez stomatologa. Chętnym dzieciom Pani  Stomatolog pokazała  na ręce  jak działa laser oraz  opłukiwanie  zęba  wodą. Następnie odważne “Smerfy” mogły usiąść na fotelu dentystycznym a pani  dentystka  dokonała przeglądu ich uzębienia.
Na koniec spotkania dzieci dostały naklejkę ,,odważnego pacjenta” i ciekawe  ulotki na temat “Jak należy dbać o  żeby”.
Od dziś  każdy Smerf  już wie ,że  dentysty nie należy bać się!

Ala Szymanowska

****************

“Smerfy” w  bibliotece


6 lutego grupa “Smerfów” ponownie  udała się do biblioteki na “głośne czytanie”.
Tym razem po powitaniu przez panią bibliotekarkę dzieci  zostały zaproszone do wysłuchania przygód Szaraczka Oliwiera z książki Andrzeja Gordziejewskiego pt. “Opowieści  zajączka”.
Opowiadanie dzieciom bardzo się podobało a jej morał dzieci bardzo szybko  odgadły . Każdy Smerf już wie, iż zawsze  należy  słuchać wskazówek  dorosłych  którzy chcą dla nas dobrze oraz  zna osoby które mogą nam pomóc ,gdy się zgubimy (są to np. dorośli, policja).
Na koniec spotkania  dzieci mogły trochę potańczyć  przy piosenkach Pana Kleksa a chętne dzieci mogły podziwiać  wystawę prac malarskich p. Stefana Łyczka  pt. “Piękno przyrody-moja pasja”.
W bibliotece  oddaliśmy  książki które mieliśmy wypożyczone  a  do przedszkola  przynieśliśmy nowy zbiór  pozycji książkowych do  poobiedniego czytania.
Następne nasze spotkanie w bibliotece odbędzie się w kwietniu.

Ala Szymanowska

****************

Domek dla ptaszków”

Nasze przedszkolaki wiedzą doskonale o tym, że zima to trudny czas dla ptaków. W czasie realizacji bloku tematycznego „Leśne SOS” dzieci 4,5-letnie dowiedziały się wielu ciekawostek o naszych skrzydlatych przyjaciołach: poznały różne gatunki ptaków, które przylatują do karmników, zasady ich dokarmiania, a także ich ulubione smakołyki. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolaki sypały okruchy ptakom i bardzo uważnie obserwowały ich zachowanie – sprawiało im to wiele satysfakcji i radości, cieszyły się, że mogą im pomóc, czuły się naprawdę potrzebne. Swoje spostrzeżenia przedstawiły w pracy plastycznej „Domek dla ptaszków”.

Jadwiga Matuszek

****************

6 lutego tj w czwartek o godzinie  10.00 planujemy  wyjście  do  osiedlowej biblioteki na „Głośne czytanie”.

Do przedszkola  wrócimy tradycyjnie na  pyszny obiadek.

****************

Drodzy Rodzice. W związku z przygotowywaną przez nas  inscenizacją bajki o “Królewnie Śnieżce” proszę o pomoc w przygotowaniu dla  dziecka  stroju  ptaszka. Poniżej zamieszczam wzór takiego stroju (oczywiście nie musi być  dokładnie taki sam – jest to tylko propozycja).

19 ptaszek (Small)

****************

Zwracam się z prośbą o dostosowanie ubrań dzieci do aktualnej pory roku.  Proszę, żeby wszystkie dzieci miały rękawiczki i ciepłe spodnie, ponieważ często wychodzimy na podwórko.

3 lutego 2014 idziemy na wycieczkę. Celem wycieczki będzie obserwowanie krajobrazu  zimowego, obserwacja ptaków, szukanie śladów różnych zwierząt na  śniegu.

****************

 Realizacja zagadnień wychowawczo – dydaktycznych 

LUTY

BLOK TEMATYCZNY LEŚNE SOS
1. Zwierzęta zimą – spacer po okolicy. Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą.
2. Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej –  Przy leśnych paśnikach. Doskonalenie zdolności uważnego słuchania utworu literackiego.
3. Co się dzieje przy karmniku? – zajęcia matematyczne.
4. Zabawy z instrumentami perkusyjnymi – zajęcia umuzykalniające. Kształcenie poczucia rytmu.
5. Zimą pomóc trzeba…- zabawy dydaktyczne. Rozwijanie  logicznego myślenia.
6. Zimowa stołówka – zajęcie plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej.
7. Przysmak dla ptaków – zajęcia techniczno – gospodarcze. Kształcenie opiekuńczej postawy wobec ptaków
Blok tematyczny MÓWIĘ PIĘKNIE
1. Zapoznanie dzieci z tekstem przedstawienia pt. Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie tematu w formie scenicznej.
2. Kukiełki na cztery pory roku – zajęcia plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej.
3.  Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków – Zabawy dydaktyczne, logopedyczne  . Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
4. Na prawo, na lewo – zajęcia matematyczne. Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
5. Muzyczne zabawy ze słowami – zajęcia umuzykalniające. Kształtowanie słuchu  muzycznego.
6.  Baśniowi ulubieńcy- zagadki.  Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
7. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków – zabawy  dydaktyczne. Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
Blok tematyczny PRZEDSZKOLNY TEATRZYK
1. Inscenizacja w wykonaniu nauczycielki Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków .Rozwijanie mowy i myślenia.
2. Plakat – zajęcia plastyczne.  Rozwijanie wrażliwości na sztukę. Rozwijanie wyobraźni i  sprawności manualnej.
3. W teatrze – praca z obrazkiem. Aktywizowanie mowy i myślenia.
4. Kukiełka – zajęcia plastyczne.
5. Nauka tańca współczesnego. Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce.
6. Kurtyna – zajęcia matematyczne. Układy rytmiczne i następstwo czasu.
7. Zabawa dydaktyczna, Gdzie jest moje miejsce?
Blok tematyczny DBAMY O SWOJE ZĘBY
1. W Pastusiowej Krainie – opowiadanie. Rozwijanie mowy i myślenia.
2. Skąd się biorą zęby – film . Poznanie budowy jamy ustnej.
3. Zabawa ze Szczotkusiem. Nabycie umiejętności określenia stopnia zużycia szczoteczki do zębów.
4. Przeganiamy Robaczka Próchniaczka. Wyrobienie nawyku mycia zębów przynajmniej dwa razy dziennie.
5. Co należy jeść, by zdrowe zęby mieć – opowiadanie, film. Utrwalenie prawidłowych zasad żywieniowych.
6. Nauka piosenki  Pastusiowa piosenka. Rozwijanie pamięci muzycznej.
7. Zabawa Wizyta w gabinecie dentystycznym. Oswojenie dzieci z koniecznością odwiedzenia gabinetu stomatologicznego i przebiegiem wizyty u dentysty.

Przez cały miesiąc systematycznie będą prowadzone :

  • ćwiczenia poranne
  • ćwiczenia gimnastyczne
  • zabawy ruchowe
  • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
  • wycieczki i spacery