Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w sprawie KORONAWIRUSA

Szanowni Rodzice

Ze względów profilaktycznych, zabezpieczających dzieci oraz nas wszystkich przed zarażeniem się koronawirusem proszę o zapoznanie się i dostosowanie się do zasad rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w sprawie KORONAWIRUSA

Rodzicu nie posyłaj przeziębionego i chorego dziecka do szkoły, jeżeli nie miałeś kontaktu z osobą chorą nie ma powodu do obaw. Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne – niezwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeżeli masz dziecko do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust.1 lit. A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).