Wiosenna przyroda woła małego ekologa

Budząca się do życia przyroda, była inspiracją dla dzieci, które 20 marca 2019r zintegrowały się w zabawach i działaniach z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej. Życzliwym przewodnikiem motywującym i zachęcającym dzieci podczas ich aktywności była maskotka miasta Wodzik. “Ekozabawy przedszkolnej gromady” pozwoliły uczestnikom wykazać się wiedzą z zakresu segregacji odpadów i troską o czystość środowiska: “Czyste stawy”, “Sprzątamy leśne dróżki”. Wyzwaniem dla małych ekologów były zestawy pustych opakowań, z których należało wznieść w limitowanym czasie, jak najwyższą budowlę. Wśród innych aktywności w których uczestniczyły dzieci, należy wymienić założenie ekologicznej uprawy warzyw w skrzynkach, wykonanie EkoMarzanny, plakatu “Moje miasto zielone” oraz przygotowanie zdrowej “zielonej” kanapki . Wszystkie starania 4-5-6 letnich dzieci zostały entuzjastycznie ocenione przez Wodzika, który obdarował każde z nich książką do kolorowania pt.”Ekologiczna praktyka Wodzika” wydaną przez Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. Atrakcyjne formy kształtowania postaw ekologicznych z elementami kreatywności i twórczej aktywności, uczą dzieci patrzeć na świat poprzez pryzmat potrzeb wszystkich istot żyjących i w życiu dorosłym postępować w myśl maksymy: “kto pozwoli żyć przyrodzie, będzie mógł odnaleźć dla siebie właściwe miejsce na Ziemi.”

Barbara S.