“Przedszkolaki śpiewają i tańczą dla niepodległej”

W dniach 8 i 9 listopada 2018 r., w naszym przedszkolu odbyły się uroczyste obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości. Do tego ważnego wydarzenia przedszkolacy przygotowali się bardzo rzetelnie, uczestnicząc w projektach edukacyjnych “Piękna nasza Polska cała” i “100 – lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku”. Celem projektów było kształtowanie tożsamości narodowej i rozwijanie postaw patriotycznych. Realizacja licznych zadań edukacyjnych, była dla dzieci lekcją patriotyzmu i szacunku dla symboli narodowych, tradycji i historii naszej ojczyzny.  Mali patrioci przygotowali w salach zajęć kąciki patriotyczne, zobaczyli prezentację multimedialną “Polak mały”, wykonali kokardy w barwach ojczystych oraz prace plastyczne o tematyce patriotycznej, w tym pracę przestrzenną  “W święto niepodległości flaga w domu gości”. Podczas uroczystości z udziałem zaproszonych rodziców, przedszkolacy z powagą odśpiewali hymn państwowy i zaprezentowali program artystyczny, w którym znalazły się inscenizacje, tańce, pokaz mody patriotycznej oraz piosenki i wiersze nawiązujące do symboli, tradycji i piękna naszego kraju.  Po części artystycznej, dzieci wspólnie z rodzicami wykonały plakaty “Piękna niepodległa” a potem uczestniczyły w sportowych zabawach integracyjnych “Polska biało – czerwona”. Szczególnym akcentem obchodów 100 – lecia niepodległości Polski, był udział  społeczności przedszkolaków w “Biciu rekordu dla niepodległej” w jednoczesnym śpiewaniu hymnu państwowego w piątek 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11.

Barbara Szuleka