XXI Sportowa Olimpiada Przedszkolna

13 czerwca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 odbyła się XXI Sportowa Olimpiada Przedszkolna pod hasłem: „Radosny ruch – bawi, uczy i wychowuje”. W tym roku organizatorem olimpiady było Publiczne Przedszkole nr 18 z Wodzisławia Śląskiego. Patronat honorowy nad olimpiadą objął Prezydent Miasta – Pan Mieczysław Kieca.

Celem olimpiady było: promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu, kształtowanie i rozwijanie wszechstronnej sprawności fizycznej i odporności psychicznej, doskonalenie współpracy w zespole, wdrażanie do bezpiecznego wykonywania zaplanowanych zadań sportowych. Szczególny nacisk organizatorzy olimpiady położyli na przestrzeganie reguł obowiązujących podczas zawodów – rywalizację fair play oraz stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego opartego na wzajemnym szacunku, tolerancji, zrozumieniu.

Drużyny z 16 wodzisławskich przedszkoli zaprezentowały swoje loga podczas uroczystego przemarszu oraz „bojowe okrzyki”, które zagrzewały je do rywalizacji.

Uroczyste ślubowanie przy fladze olimpijskiej złożyli zarówno sędziowie jak i mali olimpijczycy. Następnie z powagą wysłuchali hymnu olimpijskiego.

Po raz pierwszy w tym roku został zaśpiewany przez dzieci hymn wodzisławskiej olimpiady pt.: „Zasady fair play”.

Wszystkie drużyny dzielnie walczyły, ale najlepsze wyniki osiągnęły następujące przedszkola: I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 3; II miejsce – Publiczne  Przedszkole nr 16 i III miejsce – Publiczne Przedszkole nr 6. Jury wręczyło nagrody zwycięzcom, po czym odśpiewano hymn państwowy. Następnie podziękowano za udział w zawodach i nagrodzono wszystkich uczestników drobnymi upominkami.

Katarzyna Kocerba