Realizacja programu Gmina z dobrą energią i konkursu ekologiczno – edukacyjnego Nie truj sąsiada

W czwartkowy poranek grupę Krasnalki odwiedził pan KOMINIARZ. Gość opowiedział dzieciom o swojej pracy, wytłumaczył po co czyści się kominy i pokazał narzędzia jakie wykorzystuje do ich czyszczenia. Dzieci dowiedziały się o szkodliwości dymu z kominów domowych i pieców grzewczych, jeśli spala się w nich złej jakości opał i śmieci. Kominiarz zwrócił również uwagę dzieci na znajdujące się w pomieszczeniach przedszkolnych i mieszkalnych kratki wentylacyjne oraz podkreślił konieczność obowiązkowego i regularnego przeprowadzania przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych. Teraz przedszkolaki wiedzą, że wszystko to po to, by czuć się bezpiecznie w domu czy przedszkolu. Na zakończenie spotkania wszystkie Krasnalki „na szczęście chwyciły się za guzik”.

Jadwiga Matuszek