“U starki w chałpie” zajęcia warsztatowe z regionalizmu w Żorskim Centrum Regionalnym.

18 maja Bajomisie, Motylki i Krasnalki odwiedziły Żorskie Centrum Regionalne, gdzie uczestniczyły w zajęciach warsztatowych “U starki w chałpie”. Podczas spotkania dzieci poznały jeden dzień z życia gospodyni śląskiej. A roboty miała ona wiele, oj wiele… Z samego rana musiała rozpalić ogień w piecu, nakarmić zwierzęta, przygotować śniadanie dla wszystkich domowników. Potem mamulka wyprawiała bajtle do szkoły….. I tak przez cały dzień, od samego rana, do późnej nocy, gospodyni miała pełne ręce roboty. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w różnych pracach gospodarskich używając dawnych sprzętów: balii, rompli, magla, żelazka, itp. Dzieci dowiedziały się także, jakie obowiązki miały kiedyś dzieci i w jakie wesołe zabawy bawiły się one po pracy w gospodarstwie. Na zakończenie dzieci uczestniczyły w zabawach plastycznych. Jako podsumowanie zdobytej na zajęciach wiedzy przedszkolaki otrzymały czasopismo Bajtel.

Zajęcie to było kolejnym z zadań realizowanego przez przedszkole Miejskiego Programu Edukacyjnego „Mała Ojczyzna” i miało na celu poszerzanie wiedzy o najbliższym regionie, uczenie dzieci szacunku do tradycji, umiejętności dostrzegania piękna w rzeczach prostych oraz osłuchanie się z gwarą śląską.

Jadwiga Matuszek