Gra Miejska „Śladami Minorytów”

29 maja 2017 r. nasze przedszkolaki uczestniczyły w Grze Miejskiej „Śladami Minorytów” zorganizowanej z okazji 760 – lecia Wodzisławia Śląskiego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Celem Gry było przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących historii miasta, herbu, legend, propagowanie wiedzy na temat zabytków miejskich oraz osób związanych z historią Wodzisławia Śląskiego. Uczestnikami Gry były 3 osobowe zespoły ze wszystkich publicznych przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych.

Wszyscy uczestniczy Gry spotkali się w Kościele Ewangielickim, gdzie powitał ich zakonnik MINORYTA. List odczytany przez niego stanowił dla dzieci inspirację do odszukania ukrytego na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego skarbu. Nasze przedszkolaki świetnie poradziły sobie z przejściem całej trasy Gry poruszając się sprawnie pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi, rozwiązując poprawnie wszystkie zadania i zbierając „bryłki złota”. Wielką atrakcją było odkrycie w schronie w Parku Miejskim skarbu – pucharów oraz otrzymanie z rąk Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy, dyplomów za uczestnictwo oraz zestawów gadżetów. To był naprawdę ciekawy, pełen niesamowitych przeżyć dzień, w którym wszyscy uczestnicy byli wygranymi, a najważniejsza była dobra zabawa. Brawa dla Antosi, Emilki i Mateusza !!!

Jadwiga Matuszek