Kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca „Vladislavia”

Od kolędy „Przybieżeli do Betlejem pasterze”odbyło się w piątek w naszym przedszkolu Kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca „Vladislavia”. Po powitaniu pani Dominika opowiedziała nam o strojach w jakich przyszli do nas goście. Każda tancerka prezentowała inny rodzaj stroju pochodzący z innego okręgu naszego województwa.

Jak wygląda Wigilia na Śląsku? – w dalszej części spotkania opowiedziała pani Dominika. W tym dniu, nikt nie może się wylegiwać, bo będzie leniuchem cały rok, ale też nie wolno nikogo budzić – musi sam wstać. Koniecznie trzeba iść do Kościoła na roraty a później pomagać mamulce i tatulkowi. Przed samą wieczerzą – trza piknie ustroić stół biołym obrusem, położyć pod niego sianko a potem się piknie oblyc i siodać do stołu. Najpierw trza było porzykać a potem jeść i skosztować wszystkich potraw.

Następnie wszystkie dzieci zostały zaproszone do zatańczenia Jezuskowi „Konopki” oraz „Szewca”.
W przerwach pomiędzy opowiadaniem o świątecznych zwyczajach na śląsku wysłuchaliśmy kolęd: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „W żłobie leży”, „Wśród nocnej ciszy”.
Na zakończenie spotkania pani Dominika złożyła wszystkim życzenia po góralsku a potem po śląsku i zaprosiła do zaśpiewania wspólnie kolędy „Gore gwiazda na niebie”.

Dziękujemy Zespołowi Pieśni i tańca „Vladislavia” za piękny występ oraz za przybliżenie tradycji śląskich związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Programu „Moja mała Ojczyzna”.

Aleksandra Szymanowska