Rytmika

W ofercie zajęć dodatkowych naszego przedszkola są zajęcia z rytmiki. Na pierwszych zajęciach dzieci poznały wiolonczelę i bawiły się przy dźwiękach tego instrumentu.
Rytmika odbywać się będzie raz w tygodniu, w każdej grupie wiekowej. Czas trwania zajęć: 30 minut.

Róża Bojda