Projekt badawczy “Drzewo”

Przez dwa tygodnie Bajomisie pracowały metodą projektu badawczego, którego tematem było “Drzewo”. Wszystko rozpoczęło się od spaceru podczas którego dzieci miały za zadanie obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną jesienią. Po powrocie do przedszkola dzieci zgodnie stwierdziły, że najbardziej zauważalne zmiany daje się zaobserwować w drzewach…  I tak powstał pierwszy projekt badawczy – “DRZEWA”.

Jego realizacja wzbudziła wśród Bajomisiów duże zainteresowanie. Uczestnicząc w projekcie dzieci zdobywały doświadczenie i wiedzę głównie przez własną działalność, co było dla nich szczególnie atrakcyjne oraz miało bogatą wartość edukacyjną, Przedszkolaki obserwowały, badały, mierzyły, tworzyły własne, kolorowe, jesienne drzewa. Podsumowaniem działań było zasadzenie młodego dębu w ogródku przedszkolnym w ramach obchodów Światowego Dnia Drzewa.

Dzięki realizacji projektu „DRZEWO” dzieci:

  • poszerzyły wiedzę o drzewach, nauczyły się nazywać i rozróżniać podstawowe gatunki drzew

  • nauczyły się prowadzić obserwacje przyrodnicze

  • aktywnie angażowały się w działania na rzecz przyrody

  • obcując z przyrodą odkryły nowe źródło inspiracji twórczych.

Jadwiga Matuszek