Udział w konkursie „Śpjywej i tańcuj po ślońsku” w Gorzycach

17 marca 2016r. 8 osobowa grupa Bajomisiów brała udział w konkursie „Śpjywej i tańcuj po ślońsku” organizowanym przez Publiczne Przedszkole „Kraina Uśmiechu” w Gorzycach. Głównym celem konkursu było poznawanie i utrwalanie tradycji oraz zainteresowanie dzieci pięknem naszego regionu.

Nasze Bajomisie zaśpiewały piosenkę pani Ireny Sauer „Szukiej tu, szukiej tam.”

Rozmach z jakim przygotowano całe to przedsięwzięcie zaskoczył chyba wszystkich uczestników. Konkurs odbył się w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Frekwencja była ogromna – 21 grup czyli, około 180 uczestników. Przed występami konkursowymi wystąpił zespół ludowy Gorzyczanki i dzieci z przedszkola „Kraina Uśmiechu.” Podczas konkursu panowała miła i radosna atmosfera. Po zaprezentowaniu swojego programu wszystkie przedszkolaki zostały zaproszone na poczęstunek, a w czasie obradowania „szanownej komisyji” zabawiała dzieci Myszka Minne.

Konkurs był radosnym przeżyciem dla wszystkich i wspaniałą lekcja regionalną. Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie, a każdy z uczestników otrzymał drobne upominki.

Jadwiga Matuszek