Podsumowanie Akcji Góra Grosza

Co roku bierzemy udział w akcji „GÓRA GROSZA”, której celem jest zebranie funduszy dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci i Rodzinnych Domów Dziecka. Podstawowym celem akcji jest uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Góra Grosza jest lekcją empatii i dobroczynności. Najcenniejsze jest to, że to same dzieci pomagają innym dzieciom. W tej edycji zebraliśmy: 77,40zł i 62 centy. Dziękujemy.

Róża Bojda

DSCN0003