Przedszkolaki w Szkole Muzycznej

„Pani Muzyko- Pani Muzyko
gdzie twa kraina znajduje się ?
W której ty mieszkasz ? W której ty rządzisz
zabierz tam , zabierz tam ze sobą mnie”

11 maja br. dzieci z grup: „Misiów”, „Bajoskrzatów” oraz „Smerfów” udały się na zaproszenie Szkoły Muzycznej im W. Kilara w Wodzisławiu Śl. na specjalnie przygotowany dla nich koncert. Celem spotkania było: zapoznanie dzieci z różnego rodzaju instrumentami, z ich brzmieniem, sposobem gry a także zachęcenie do podjęcia nauki gry na dowolnie wybranym przez siebie instrumencie. W trakcie spotkania dzieci słuchały utworów wykonanych na :gitarze, wiolonczeli, klarnecie, fortepianie, trąbce, flecie oraz akordeonie przygotowanych przez uczniów tejże szkoły. Nasi przedszkolacy poznali wiersz o muzyce, który powtarzały w przerwach pomiędzy występami , odgadywali do jakiej rodziny instrumentów należą poszczególne instrumenty a także brali udział także w ćwiczeniach rytmicznych: wyklaskiwały rytm dłońmi i nogami. Na zakończenie spotkania dzieci z grupy “Smerfów” udały się z zastępcą Szkoły na zwiedzanie budynku. Dzieci zobaczyły sale, w których odbywają się zajęcia muzyczne ale także specjalne sale do nauki gry: na flecie, fortepianie oraz gitarze.

Aleksandra Szymanowska