Koncert edukacyjny “Taneczna podróż z Vladislavią po Polsce” cz.III Polskie poleczki

Najstarsze przedszkolaki z grup Misiów, Smerfów i Bajoskrzatów po raz trzeci uczestniczyły 29.04.2015 w koncercie dziecięcego zespołu tanecznego Vladislavia.
Tym razem zespół folklorystyczny przybliżył małym widzom popularny ludowy taniec, którym jest polka. Podróżując z mapą Polski młodzi tancerze zaprezentowali polki góralskie, z regionu lubelszczyzny i Kaszub. Piękne stroje regionalne, teksty ludowych piosenek, dynamiczna muzyka i układy taneczne sprawiły, że przedszkolacy spontanicznie i z entuzjazmem przyswajały treści edukacyjne tego koncertu. Niektórzy z nich mogli zatańczyć polkę  na scenie razem z artystami lub nałożyć na głowę kaszubski wianek.
 Barbara Szuleka