III edycja konkursu na plac zabaw lub siłownię pod chmurką rozstrzygnięta

Rozstrzygnięto III edycję konkursu organizowanego przez Wodzisław Śląski a dotyczącą budowy nowych placów zabaw i siłowni pod chmurką oraz doposażenia istniejących już placów zabaw.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się w sumie 15 placówek w tym 5 ofert spłynęło z publicznych przedszkoli.
Komisja brała pod uwagę kryteria takie jak: pomysł na organizację, wizualizacja i lokalizacja, wkład własny w gotówce i robociźnie, zaangażowanie środowiska w projekt, ochrona placu zabaw (ogrodzenie, monitoring, oświetlenie).
Oferty zostały podzielone na dwie grupy. Pierwszą stanowiły oferty, których plan zakładał stworzenie nowych przestrzeni do zabaw czy aktywności fizycznej, natomiast drugą te oferty, które opierały się na doposażeniu już istniejących obiektów.
Miło nam poinformować, że nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie na doposażenie placu zabaw w wysokości 5000,00zł.

Na wkład własny  na doposażenie placu zabaw przeznaczamy środki pozyskane z datków za “Programy” przy okazji wystawianej bajki – 638,00zł oraz dochód z kiermaszu świątecznego – 598,00zł, razem: 1236,00zł. Brakującą kwotę przeznaczymy ze składek.

Róża Bojda