WAŻNA INFORMACJA dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych na wolne miejsca w Publicznym Przedszkolu Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim.

W terminie od 01 kwietnia 2015 do 10 kwietnia 2015 rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które zostały zakwalifikowane na wolne miejsca w przedszkolu, są zobowiązani do złożenia oświadczenie woli potwierdzającego, że chcą aby ich dziecko uczęszczało do Publicznego Przedszkola nr 18 w Wodzisławiu Śląskim.
 Niezłożenie w  terminie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.