Telefoniczne porady dla Rodziców

Informujemy, że w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Wodzisławiu Śl.

od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 – 17.00
czynny jest
TELEFON PORAD DLA RODZICÓW
(32) 456 35 82
Udzielane są informacje i wsparcie w działaniach związanych z wychowaniem i edukacją.