Teatrzyk “Opowieść o dwóch siostrach”

15.10.2014r. przedszkolaki uczestniczyły w przedstawieniu w wykonaniu aktorów Teatru Bajkowe Skarbki Śląska p.t. „Opowieść o dwóch siostrach”. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się występom aktorów, żywo reagując na zachowanie głównych bohaterek. Dzieci zrozumiały, że pracowitość, szczerość i dobroć zostają zawsze nagrodzone, a lenistwo i chciwość- wręcz przeciwnie- ukarane. Przedstawienie nauczyło również przedszkolaków szacunku dla osób starszych oraz poszanowania dla cudzej wartości.

Jadwiga Matuszek