Ważne informacje

 Na zebraniu w dniu 28.08.2014r. Rodzice podjęli następujące decyzje:

1) roczna składka na PZU – 38,00 zł

Ubezpieczenie NW obejmuje okres od 01.09.2014r. do 31.08.2015r.

Wariant II na sumę ubezpieczenia 10.000,00zł.- wariant bez komisji.

Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia jakim ulegnie dziecko zarówno w przedszkolu jak i poza nim.

Termin wpłaty: do 26 września 2014r.

2) roczna składka na rzecz Rady Rodziców – 100,00 zł

Prosimy o wpłaty wg wariantów:

  • wpłata całej kwoty lub

  • wpłata w I i II semestrze po 50zł lub

  • wpłaty po 25 zł w: IX/2014, XI/2014, I/2015, III/2015

       /o wariancie wpłaty decydują Rodzice/