DOTYCZY wnoszenia opłat

Proszę pamiętać, że:

  • opłatę za wyżywienie i opłatę stałą należy wpłacić na konto przedszkola.

          (numer konta znajduje się na umowie i stronce przedszkola)

 W tytule wpłaty należy wpisać czego opłata dotyczy np. żywienie i opłata stała za m-c IX/2014 Jan Kowalski (imię i nazwisko dziecka a nie rodzica)

Termin wpłat: do 15 dnia każdego miesiąca.

 natomiast

  • opłatę na ubezpieczenie NW dziecka oraz składkę na Radę Rodziców należy wpłacić u Pani intendent w przedszkolu.