Echo minionych wydarzeń

 Na ręce dyrekcji Przedszkola złożono pismo z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej o następującej treści :

Dnia 20.02.2014r. oglądałam z wielką przyjemnością w sali WCK w Wodzisławiu Śl. przedstawienie bajki pt.”Królewna Śnieżka”, którą przedstawiły dzieci z przedszkola nr 18. Sala wypełniona była do ostatniego miejsca przez rodziców, dziadków, babcie, rodzeństwo oraz bliskich tychże małych aktorów.

Patrząc na twarze opuszczających salę teatralną WCK sądzę, że wszyscy byli zachwyceni zdolnościami aktorskimi swoich pociech, że docenili ile czasu, wysiłku, cierpliwości i własnych umiejętności włożyli w to wszystko nauczyciele i wychowawcy. Osobiście sądzę, że to wymaga również poświęcenia i serca zawodowi, który się wybiera. Tutaj nic nie działo się z przypadku. Ci wszyscy nauczyciele i wychowawcy na czele z Panią Dyrektor są właśnie takimi ludźmi – ludźmi kochającymi swój zawód a jeszcze bardziej powierzone im dzieci. Przed takimi nauczycielami i wychowawcami trzeba chylić głowę, co ja niniejszym czynię życząc Wam wszystkim dużo zdrowia do dalszej pracy, cierpliwości i życzliwości rodziców tych dzieci oraz byście się nigdy nie wyzbyli miłości i serca do tego co robicie.

 P.S.

Podziękowania dla rodziców, którzy pomagali szyjąc kreacje należą się również.

Z poważaniem

babcia przedszkolaka Krzysia