Zajęcia dodatkowe w przedszkolu.

Od listopada zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta w przedszkolach odbywać się będą zajęcia dodatkowe.

W naszym przedszkolu będą dla dzieci bezpłatne zajęcia: z języka angielskiego oraz rytmiczno – taneczne (płatne z budżetu placówki).

Zajęcia odbywać się będą po bezpłatnych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Szczegółowy termin zajęć zostanie wkrótce podany do wiadomości.

Róża Bojda