Poznajemy kierunki

 24 października Bajoskrzaty uczyły się prawidłowo określać kierunki. W nauce dzieciom towarzyszyły ulubione pluszaki. Przedszkolaki układały je wokół siebie odpowiednio do poleceń nauczycielki: połóż zabawkę przed sobą, za sobą, obok siebie. Do ćwiczenia w różnicowaniu prawej i lewej strony przedszkolaki założyły na prawe rączki czerwone frotki. W zabawie słowno – ruchowej “Prawa ręka wita się …” dzieci wyróżniały części ciała z którymi witała się ręka prawa np. z kolanem, brzuszkiem itp., a w zabawie  “Praczki” wg M. Bogdanowicz śpiewały piosenkę z równoczesnym wykonywaniem określonych czynności. 

Jadwiga Matuszek