Podziękowanie dla Firmy “Markusia”

 Serdecznie dziękujemy firmie “Markusia” za przekazanie bonu o wartości 200,00 zł. na zakup zabawek, jako nagrody za udział w Olimpiadzie Przedszkolnej.