Spotkanie z górnikiem

Mieszkamy na Śląsku gdzie kopalnie górują nad naszymi miastami. Zawód górnika jest wpisany w życie mieszkańców tej ziemi. Pragnąc przybliżyć dzieciom trudną i odpowiedzialną pracę górnika zaprosiłyśmy do nas dziadka Oli B., który przez wiele lat pracował na kopalni.

Górnik rozpoczął nasze spotkanie od zaprezentowania dzieciom galowego stroju, w którym górnicy chodzą tylko podczas ważnych uroczystości. Omówił poszczególne jego części . Uwagę Krasnalków przykuła górnicza czapka (czako). Dowiedziały się co oznaczają kolory pióropusza (zielony, czerwony, biały, czarny). Poznały szablę górniczą, która przysługuje wyróżniającym się górnikom. Poznały również barwy górnicze (czarny i zielony) i dowiedziały się co oznaczają.

Wykazały się dużą wiedzą na temat zastosowania węgla w życiu codziennym. Gość cierpliwie odpowiadał na pytania dzieci.

Na zakończenie spotkania zrobiliśmy sobie z górnikiem prawdziwą sesję zdjęciową oraz podziękowaliśmy za przyjęcie zaproszenia wręczając drobny upominek (kubek superowej osoby i kartkę z życzeniami).

Ukoronowaniem spotkania z górnikiem było wykonanie pracy plastycznej – czapki górniczej. Każde dziecko wybrało sobie kolor pióropusza, który chciałby mieć na prawdziwej czapce.

Katarzyna Kocerba