Tajemniczy parasol – zajęcie w grupie Smerfów

Dziś odwiedziliśmy Grupę Smerfów podczas zajęcia. Nauczycielka stworzyła następujące sytuacje edukacyjne: teatrzyk sylwet w oparciu o opowiadanie W. Szutiejewa „Pod grzybkiem”, następnie dzieci rozmawiały na temat wysłuchanego opowiadania.Później uczestniczyły z zabawie ruchowej „Deszczowe chmury” a po zabawie odbył się w parach masażyk relaksacyjny.  Następnie dzieci wykonały pracę plastyczną „Kolorowe parasole”.  To było bardzo ciekawe zajęcie.

Róża Bojda