Uwaga Rodzice – zapraszamy na zajęcia pokazowe nauki gry w SZACHY

5 listopada 2012 r./ poniedziałek/ o godz. 15.00

odbędą się zajęcia pokazowe dla rodziców i dzieci, które są zainteresowane  nauką gry w szachy.

Zachęcamy  do  uczestnictwa w  tych zajęciach wszystkich, którzy chcą  zobaczyć  jak  można  dzieci  nauczyć  tej  gry.

Koszt – 60,00 zł za 15 zajęć w I półroczu  (4,00 zł za zajęcie)

Zajęcia szachowe  doskonalą  logiczne  myślenie, koncentrację oraz  umiejętność  rozwiązywania problemów, wyrabiają spójność działania, poczucia  odpowiedzialności  za  własne  decyzje   oraz  zdolność  strategicznego  planowania, uczą  zasad etyki szachowej, zdrowego  współzawodnictwa i postaw  fair play.

Serdecznie  zapraszamy.