Zajęcie otwarte dla rodziców dzieci z gr 5,6-latków.

 “Czas spędzony z dzieckiem jest jak pieniądze zdeponowane w banku:Twoja inwestycja będzie procentować z każdym rokiem”.

J. Janvier

Serdecznie dziękuję wraz z dziećmi –  wszystkim przybyłym rodzicom  na zajęcie otwarte, które odbyło się w dniu 19.10.2012 r. o godzinie 9.00.
Celem zajęcia było rozwijanie orientacji przestrzennej u dzieci przedszkolnych.
Rodzice mieli okazję zaobserwować swoje pociechy podczas wspólnych zabaw oraz indywidualnych ćwiczeń. Większość dzieci poprawnie rozróżniała stronę lewą i prawą, określała kierunki i ustalała położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów. Dzieci spontanicznie reagowały na proponowane  zabawy i bez oporu do nich przystępowały.

RODZICE MOGLI BYĆ DUMNI ZE SWOICH POCIECH !

Katarzyna Kocerba