Program realizowany w przedszkolu

Przedszkole realizuje swoje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009) oraz Program Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej   pt: „Nasze przedszkole”.

Program jest zgodny z nową podstawą programową  wychowania przedszkolnego.

  • W programie „Nasze przedszkole” „punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia przyrodniczo- społecznego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji dom samostanowienia zgodnego z osobistymi dążeniami i aspiracjami”

 

Program „Nasze przedszkole”zawiera następujące treści edukacyjne:

Aktywność społeczna: To ja, Nasze rodziny, Nasza grupa, Nasza miejscowość, nasz region, Jesteśmy Polakami, Polska w Europie, Nasza Ziemia

– Aktywność językowa:Potrafimy słuchać, Mówimy wyraźnie, Opowiadamy, Interesujemy się książką, Przygotowujemy się do nauki czytania, Przygotowujemy się do nauki pisania

– Aktywność poznawcza: Nasze zabawy i zainteresowania, Nasze zmysły, Ćwiczymy pamięć i koncentrację uwagi, Rozwijamy myślenie, Nasza edukacja matematyczna, Poznajemy przyrodę, Poznajemy świat

– Aktywność artystyczna: W świecie sztuki- Muzyka, Plastyka, Literatura i sztuka, Teatr, Film, Nasz kontakt z techniką, Jesteśmy artystami

– Aktywność ruchowa i zdrowotna:Nasz rozwój fizyczny, Nasza sprawność ruchowa, Dbamy o nasze zdrowie, Nasze bezpieczeństwo na co dzień