Pięciolatki sadzą drzewko dla klimatu.

W trosce o edukację ekologiczną oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, w grupie dzieci 5-letnich przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjno-ekologiczne. W wychowaniu ekologicznym ważne jest samodzielne działanie dziecka, które pomaga w utrwaleniu i zrozumieniu nabytej wiedzy.

Sposobnością do takiego działania stał się udział dzieci w sadzeniu drzewka w ogrodzie przedszkolnym. Drzewko to zostało nazwane ?Drzewkiem szczęścia? i będzie rosło razem z naszymi przedszkolakami.

Dzieci były bardzo zaangażowane, podczas sadzenia swojego drzewka, było to dla nich nowe doświadczenie. Wydarzenie to wpłynęło na kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw wobec środowiska przyrodniczego, uwrażliwiło dzieci na problemy ochrony środowiska.

Jesteśmy przekonane, że nasi podopieczni po opuszczeniu  przedszkola w swoim życiu kierowac się będą miłością i szacunkiem do tego, co ich otacza!

Wychowawczyni: Marzena korus