Podziękowania !!!

Opowieść słowno – muzyczna “Kot w butach” wystawiana w naszym przedszkolu zachwyciła odbiorców a dzieci nagradzano gromkimi brawami.

Za ogrom pracy włożony przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości przedszkolnych składam serdeczne podziękowania:

  • nauczycielom przedszkola za przygotowanie przedstawień, dekoracji, rekwizytów oraz częściowo strojów

  • pracownikom administracji i obsługi za pomoc od strony organizacyjnej w przeprowadzeniu tych przedsięwzięć

  • rodzicom za bardzo liczny udział w uroczystościach oraz za pomoc w przygotowaniu strojów.

    Szczególne podziękowania składamy Panu Mieczysławowi Kieca Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego za udział w naszej uroczystości i ciepłe słowa.

W czasie 3 dni trwania uroczystości można było nabyć “Programy” za symboliczny grosz. Serdecznie dziękujemy za hojność wszystkim gościom, którzy nabyli te Programy. Zebraliśmy kwotę: 1617,83zł, którą przeznaczamy na zakup sprzętu nagłaśniającego.

dyrektor Przedszkola nr 18 Róża Bojda