Zwierzęta chronione i domowe.

W ramach realizacji projektu “Przyjaciele natury” w grupie dzieci 3,4-letnich przeprowadzone zostało zajęcie pt. “Zwierzęta chronione i domowe.”

Celem zajęcia było pogłębianie wiadomości na temat zwierząt żyjących na Ziemi, kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt oraz rozwijanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

W czasie zajęcia dzieci dowiedziały się, co to jest Czerwona Księga Zwierząt, a na podstawie ilustracji w niej zawartych poznały wybrane zwierzęta chronione w Polsce. Pełne troski o los zagrożonych zwierząt przedszkolaki wykonały prace plastyczne do Galerii Zwierząt Chronionych. W drugiej części zajęcia dzieci opowiadały o swoich zwierzętach domowych. Aby dowiedzieć się jak należy prawidłowo opiekować się pieskiem lub kotkiem. Przedszkolaki odwiedziły pobliski sklep zoologiczny. Zainteresowane tematem zadawały właścicielowi sklepu wiele pytań związanych z opieką nad małymi pupilami, ich zwyczajami i potrzebami.

Po powrocie do przedszkola 3,4-latki bawiły się w psich opiekunów. Zabawa polegała na opiece /karmienie, zabawa, spacer/ nad pluszowym pieskiem przez całą dobę, a więc i w domach.