Woda wokół nas.

5 marca w trakcie zajęć dzieci z grupy 5 – latków rozmawiały na temat ” Wody”.
Dostarczono dzieciom wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczenia wody, obiegu wody w przyrodzie, racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, zależności pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem. Dzieci wykonały doświadczenie poprzez, które zaobserwowały skraplanie się wody. 5-latki stworzyły z narysowanych obrazków “mapę skojarzeń z zanieczyszczeń wody”