“Bal u żabek”- zabawy teatralne.

31 marca w grupie dzieci 3,4-letnich przeprowadzone zostało zajęcie pt. ” Bal u żabek- zabawy teatralne”. Przedszkolaki obejrzały przedstawienie kukiełkowe na podstawie opowiadania H. Bechlerowej pt. “O żabkach w czerwonych czapkach”

W  dalszej części zajęcia dzieci rozmawiały o podstawowych rodzajach form scenicznych /teatr lalek, teatr żywego aktora/,  różnych rodzajach lalek scenicznych /kukiełka, pacynka/ oraz o roli kostiumu, rekwizytów oraz charakteryzacji     /np. malowanie twarzy, fryzura, itp./ w teatrze żywego aktora.Zajęcie zakończyła zabawa tematyczna “W garderobie teatralnej” podczas, której dzieci wybierały spośród zgromadzonych na stolikach elementów kostiumów, pasujące do przydzielonych im ról np. bocian- dziób, biała peleryna; żaby- zielone ubrania, opaski i czapki w zielonym kolorze itp. Przebrane przedszkolaki zostały zaproszone na “Bal u żabek” gdzie w zabawie ruchowo- tanecznej interpretowały ruchem powierzoną im rolę.