Udział w konkursie ogólnopolskim Henkel Zielone Granty

Konkurs grantowy Henkel – zielone granty to wspólny projekt Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Konkurs jest częścią ogólnopolskiej i całorocznej Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, pod patronatem: Prezydenta RP, Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, Ministra Oświaty, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna oraz aktywizacja dzieci  poprzez realizację projektów związanych z ochroną środowiska. Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i realizacja projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Do wygrania są granty w wysokości 5000,00zł.

Nasze przedszkole zgłosiło się do udziału w tym konkursie. Nauczycielki Barbara Szuleka, Róża Bojda opracowały projekt ” Z przyrodą na wesoło i na poważnie”. Konsultacji i cennych wskazówek udzielała Dorota Cios. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu w dniu 14 lutego.

Nasz projekt został objęty patronatem medialnym przez: stronę www Urzędu Miasta i Gazetę Wodzisławską.