Kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi

Kadra pedagogiczna

W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli w tym dyrektor i katechetka.  10 nauczycielek posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 7 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 stopień nauczyciela mianowanego i 2 stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczycielki ciągle dążą do rozwoju zawodowego, dlatego też w ostatnich latach odbywały staże na kolejne stopnie awansu zawodowego. Aktualnie 1 nauczycielka odbywają staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 na stopień nauczyciela mianowanego.

Pracownicy administracji i obsługi
W przedszkolu zatrudnionych jest 11 pracowników obsługi i administracji. Pracownicy obsługi – 10 osób, w tym:
– 1 pomoc nauczyciela,
– 1 kucharka,
– 1 pomoce kuchenna,
– 5 woźnych,
– 2 konserwatorów,

Pracownicy administracji
-1 osoba, intendent przedszkola.