“Pszczółki” 2013/2014

 

Pszczółki

Nasza grupa to „Pszczółki.” Jest nas 25. Dziesięć dziewczynek i piętnastu chłopców. Mamy 5 i 6 lat. Codziennie się spotykamy i wesoło bawimy. Bardzo lubimy śpiewać, tańczyć i działać plastycznie. Ale naszymi ulubionymi zabawami są wprawki teatralne, które rozwijają naszą wyobraźnię i komunikowanie się, uwalniają napięcie emocjonalne i budują zdrowe relacje w grupie.

 Wychowawczynie grupy to: Klaudia Sieniawska i Gabriela Krygier – Kuchcińska.

 

_______________________________________________________________

ZAPROSZENIE NA POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Kończą się nasze w przedszkolu chwile,

które już teraz wspominamy mile.

Lecz zanim nadejdzie rozstania czas,

kochanych Rodziców zapraszamy do nas.

Bo z Wami chcemy pożegnać przedszkole

i z wielką radością pomyśleć o szkole

Zapraszamy więc Rodziców na uroczyste pożegnanie z przedszkolem dnia 16.06.2014r /tj. poniedziałek/ na godz. 15.30

_____________________________________________________________

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

                                                                                                                                                                                        Janusz Korczak

 

CO PRZYNIESIE MIESIĄC CZERWIEC

TYDZIEŃ I, II „ORDER UŚMIECHU”

1. „Dzień dziecka”- stwarzanie warunków do wspólnej zabawy dzieci młodszych ze starszymi- gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

2. „Mój przyjaciel”- opowiadanie E. Sobczuk Parking Kubusia. Poznanie cech dobrego przyjaciela.

3. „Sprzątamy, układamy…”- kształtowanie umiejętności wyodrębniania podzbiorów ze zbiorów przedmiotów.

4. „Zapraszamy do tańca”- zapoznanie z polskimi tańcami narodowymi.

5. „Nasze emocje”- historyjka obrazkowa. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji.

6. „Dzieci”- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia własnych emocji, na podstawie wiersza D.     Gellnerowej.

7. „Dzieci świata”- malowanie farbami z elementem wycinania.

8. Wycieczka doRodzinnego Parku Atrakcji w Rybniku Kamieniu.Zwiedzenie Dino Parkuoraz                Bajkowej   Krainy. Zabawy na palcu zabaw i urządzeniach rekreacyjnych.

9. „Jak wyglądam”- zabawy dydaktyczne. Kształtowanie spostrzegawczości poprzez obserwowanie i opisywanie własnego wyglądu.

10. „Wszyscy lubimy zabawy”- rozwijanie zachowań prospołecznych – rozumienie potrzeb dzieci niepełnosprawnych- w oparciu o opowiadanie D. Niewoli „Cześć”.

11.Bezpieczna zabawa”- rozmowa na temat niebezpieczeństw zagrażających dzieciom na podwórku. Zabawy przy piosence „Piosenka z zagadkami”- sł. D. Gellner.

12. Pożegnanie 6-latków z przedszkolem”– zapoznanie dzieci z tekstem przedstawienia pt. „Hej, żeglujże, żeglarzu”. Rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie tematu w formie inscenizacji.

13. Szanty” – zajęcia umuzykalniające. Zwrócenie uwagi na specyficzne tempo szant, podział rytmiczny i zaznaczenie akcentów.

14. Hej, żeglujże, żeglarzu – zabawy dydaktyczne, logopedyczne . Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.

 

TYDZIEŃ III, IV „CZAS NA PRZYGODĘ

1.„Muszka w bursztynie”– opowiadanie H. Zdzitowieckiej. Zapoznanie z rodzajami niebezpieczeństw nad wodą.

2. „Rozgwiazdy i muszelki”- lepienie z masy solnej; utrwalanie nazw darów morza.

3. „Wakacyjne porządki”- kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów w oparciu o pojęcia ogólne; utrwalenie umiejętności liczenia

4. „Bogactwo polskiej natury”- praca z obrazkiem. Doskonalenie umiejętności kojarzenia obrazów z konkretnym regionem w Polsce; utrwalenie nazw polskich zwierząt.

5. „Wakacje z tańcem i piosenką”- zajęcia umuzykalniające. Utrwalenie kroków polskich tańców narodowych.

6. „Wakacyjne rady”- utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych regionach Polski oraz w niebezpiecznych sytuacjach w oparciu o wiersz W. Badalskiej.

7. „Nasze akwarium”- wydzieranka. Nazywanie elementów środowiska morskiego, utrwalenie nazw roślin i zwierząt morskich.

8. „Podróż Misia Zbysia”- zabawa dydaktyczna. Utrwalenie nazw i wyglądu środków lokomocji; doskonalenie umiejętności analizy głoskowej wyrazów.

Przez cały miesiąc, systematycznie będą prowadzone :

 • ćwiczenia poranne

 • ćwiczenia gimnastyczne

 • zabawy ruchowe

 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 • wycieczki i spacery

_____________________________________________________________

Święto naszych rodziców

W tym tygodniu Pszczółki podczas omawiania bloku tematycznego „Święto naszych mam”, podczas licznych zajęć wypowiadały się na temat najbliższych. Szukały odpowiedzi na temat: Za co kocham moich rodziców, wypowiadały się w jaki sposób pomagają mamie w pracach domowych, rysowały portrety mamy i taty oraz uczyły się tańca i piosenki, które przedstawią na festynie rodzinnym. Z wielkim zaangażowaniem, cierpliwością i starannością przygotowywały upominki i niespodzianki i dla mamy i taty. Dzieci z pomocą nauczycielki dla kochanych mam – wykonały piękne laurki ze storczykiem, a dla wspaniałych tatusiów- kolorowe krawaty.

 

Gabriela Krygier- Kuchcińska

 

_____________________________________________________________

Pszczółki w bibliotece

Już po raz ostatni w tym roku szkolnym dzieci z grupy 5,6l odwiedziły Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną na oś. 30 lecia. Podczas tego spotkania przedszkolaki wysłuchały już IV części komiksu Kornela Makuszyńskiego Przygody Koziołka Matołka. Tak jak w poprzednim miesiącu dzieci samodzielnie śledziły losy wesołego koziołka oglądając komiks podczas czytania tekstu przez p. bibliotekarkę. Na zakończenie pani Iza zaproponowała dzieciom zabawę „Gorąca chusteczka” w której przedszkolaki chętnie uczestniczyły i wesoło się przy tym bawiły. Podczas pożegnania serdecznie podziękowaliśmy p. Izie za to, że tak wspaniale przybliżała i prezentowała nam literaturę dziecięcą, i obiecaliśmy, że gdy będziemy już w szkole na pewno często będziemy przychodzić do biblioteki i wypożyczać książki.

Po wyjściu z biblioteki korzystając z pięknej pogody dzieci wybrały się do przedszkolnego ogródka, gdzie biegały i wesoło się bawiły.

 Gabriela Krygier- Kuchcińska

_____________________________________________________________

Pszczółki na XXII Festiwalu Kultury Przedszkolnej

15.05.2014r. w Wodzisławskim Centrum Kultury już po raz dwudziesty drugi odbył się Festiwal Kultury Przedszkolnej czyli przegląd przedszkolnych grup artystycznych. W kategorii dzieci starszych wystąpiły Pszczółki, pod kierunkiem p. Gabrieli Krygier- Kuchcińskiej, które zaprezentowały etiudę taneczną pt. „Black and white” do muzyki Black pearl. Dzieci z ogromną energią i wielką radością zaprezentowały swój występ. Ze względu na bardzo wysoki poziom i wyrównaną rywalizację zostały przyznane cztery pierwsze miejsca dla przedszkoli: PP 18, PP 19, PP 1, PP16.

 Serdecznie dziękuję dzieciom za wspaniały występ a rodzicom za wsparcie, przygotowanie strojów, i wiele ciepłych, miłych słów.

Gabriela Krygier – Kuchcińska

_____________________________________________________________

Zajęcie otwarte „Wiosenna łąka”

09.05.2014r. Gabriela Krygier – Kuchcińska zaprosiła rodziców na zajęcia otwarte z zakresu kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania. Zadaniem dzieci było: rozpoznać swoje imię pośród innych imion, odczytywać wyrazy i dopasować je do ilustracji, dokonywać analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej. Wszystko odbywało się w formie zabawy.

Dziękujemy za bardzo liczny udział rodziców w zajęciu.

Róża Bojda

_____________________________________________________________

Dzieciństwo

nie jest jedynie przygotowaniem do życia,

jak często uważamy

myśląc o naszych dzieciach,

lecz jest prawdziwym życiem.

Peter Rosegger

CO PRZYNIESIE MIESIĄC MAJ

TYDZIEŃ I „MAJOWY OGRÓD”

1.Jak tu przyjemnie”-spacer na łąkę.; poznanie niektórych gatunków zwierząt i roślin będących pod ochroną ;rozumienie dlaczego są chronione( żubr, niedźwiedź brunatny, przylaszczka, konwalia majowa); poznanie sposobów przystosowania się zwierząt do ich naturalnego środowiska (tryb życia, sposób odżywiania, ubarwienie).

2„Kolorowe motyle”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza; poznanie kolejnych etapów rozwoju motyla.

3„Majowa łąka”- zajęcia matematyczne; układanie przedmiotów według wielkości.

4.„Majowa łąka”- zajęcia umuzykalniające;instrumentacja piosenki „Świat zwierząt”.

5.Zabawy dydaktyczne „Pożyteczne zwierzęta”;oglądanie i wypowiadanie się nt wyglądu biedronki, dżdżownicy, pszczoły;wie, dlaczego są pożyteczne te zwierzęta; poznanie znaczenia określenia „pracowity jak pszczoła”;degustacja miodu

6. „Owady z majowej łąki”- zajęcia plastyczne;malowanie kamieni farbami tworząc owada.

7.„Co się dzieje na łące?”- praca z obrazkiem.

TYDZIEŃ II „KTO NAM POMAGA”

1.Straż pożarna – wizyta w Straży; zainteresowanie pracą ludzi wykonujących różne zawody; poznanie strojów strażaków, wnętrza remizy, strażackiej oraz wyposażenie samochodu strażackiego; utrwalenie znajomości numeru alarmowego do straży pożarnej .

2 „Pan policjant naszym przyjacielem”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza; poznanie sposobu pracy, wyglądu policjanta i jego roli w życiu.

3. Zajęcia matematyczne: „Zabawy z matematyką”; porównywanie liczebność zbiorów, licząc i działając na konkretach,posługiwanie się liczebnikami głównymi;porządkowanie przedmiotów w ciągu rosnącym i malejącym ze względu na wskazany wymiar: długość, wysokość, szerokość.

4.Zabawy z wyliczanką „ Numery alarmowe”;ćwiczenia w dostosowaniu ruchu do charakteru muzyki.

5.Zabawy dydaktyczne” Na pomoc-ważne numery”; utrwalenie numerów telefonów alarmowych; poznanie sposoby wzywania służb ratowniczych.

6.Zajęcia plastyczne” Ogień”;rozumienie konieczności przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej; poznanie nowej techniki plastycznej-rysowanie kredką a następnie farbą.

7.Zabawy dydaktyczne „ Pierwsza pomoc”; słuchanie opowiadania;nauka opatrywania skaleczeń; utrwalenie adresu zamieszkania.

 

TYDZIEŃ III „EUROPEJSKA PODRÓŻ”

1.Zajęcia z wykorzystaniem fragmentu książki A. Lindgren „Europejscy pisarze”-poznanie sposobu powstawania książki; poznanie nazw wybranych państw europejskich.

2.„Nasz kolega Emil”- zajęcia plastyczne;-tworzenie pracy plastycznej inspirowanej utworem literackim.

3. „Co to jest Unia Europejska?” zabawy dydaktyczne.;uświadomienie dzieciom, że jego ojczyzną jest Polska a ono jest polakiem; utrwalenie symboli narodowych (flaga, godło,);wie,że polska jest w UE

4. Zajęcia matematyczne” Statkiem pirackim po krajach Unii Europejskiej”;układanie postaci pirata z puzzli; określanie liczby dzieci na statku; liczenie minimum w zakresie 10 posługując się liczebnikami głównymi;stosowanie określeń: więcej o, mniej o, tyle samo.

5.Zajęcia umuzykalniające „ Witamy w Europie”;poznanie hymnu UE

6.Nauka wiersza na pamięć” Europejska podróż”.

7. Flaga UE”-zajęcia plastyczno – techniczne.

8. „Europejskie przysmaki” – wykonanie koreczków owocowych.

 

TYDZIEŃ IV „ŚWIĘTO NASZYCH RODZICÓW”

1.”Dzień Matki”- zajęcia z wykorzystaniem opowiadania;słuchanie opowiadania i wypowiadanie się na jego temat.

2.„Upominek dla mamy”- zajęcia plastyczne;  wymyślanie i wykonania upominku dla mamy

3.„Przyjęcie dla mamy”-zajęcia matematyczne; porównywanie ciężaru przedmiotów;ważenie na wadze szalkowej za pomocą wspólnej miary, poznanie różnych rodzai  wag; ważenie się na wadze łazienkowej

4. Zabawy dydaktyczne „W sklepie”; rozwiązywanie zagadek;rozpoznawanie przedmiotów po dotyku.

5. „Święto mamy i taty”- zajęcia umuzykalniające; nauka piosenki „Walc dla mamy”.

6. Kocham go”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza; opowiadanie co dziecko lubi robić ze swoim tatą; opisywanie wyglądu taty; nauka wiersza.

7. „Prezent dla taty”- zajęcia plastyczne- wykonanie upominku dla taty

8. Przygotowanie uroczystości dla Rodziców.

Przez cały miesiąc, systematycznie będą prowadzone:

-ćwiczenia poranne

-ćwiczenia gimnastyczne

-zabawy ruchowe

-zabawy w ogrodzie przedszkolnym

_____________________________________________________________

Mamo, Tato pij wodę!

30.04.2014

Dzieci z grupy Pszczółek poznały już trzy wodne zasady Zdrojka, które brzmią:

 1. Szklanka wody po przebudzeniu.

 2. Szklanka wody po zabawie.

 3. Szklanka wody przed snem

Na zakończenie akcji postanowiły ze swojej butelki wody wykonać wesołą postać Zdrojka wykorzystując resztki materiałów, włóczki, bibuły itp. Podczas prac nie zapominały o wzmocnieniu się wodą. Jak Wam się podobają nasze Zdrojki?

  Dorota Cios

_____________________________________________________________

Pszczółki w muzeum

11 kwietnia br realizując blok tematyczny „W muzeum” Pszczółki wraz z wychowawczynią wybrały się zwiedzić wodzisławskie Muzeum. W pierwszej kolejności dzieci zapoznały się z ogólnym funkcjonowaniem muzeum, obejrzały ustawioną w korytarzu podświetlaną makietę zamku, która zrobiła na nich duże wrażenie. Przedszkolaki zwiedziły bardzo ciekawą wystawę „Szaro-czerwona rzeczywistość. Wodzisław w PRL-u”. Na wystawie prezentowane były pamiątki związane z PRL, dokumenty, zdjęcia, przedmioty codziennego użytku. Był również kącik w którym zaaranżowano wystrój domostwa z lat 70. XX wieku. Dzieci były bardzo zaciekawione tym, jak żyli ich rodzice w młodości. Chłopcy podziwiali stary motor, a dziewczynki stroje w jakie ubierały się młode kobiety.

Przedszkolaki miały okazję pooglądać galerię zdjęć Wodzisławia sprzed pięćdziesięciu lat, oraz wystawę „Z dziejów śląskiego rzemiosła”. Wracając do przedszkola dzieci cały czas rozmawiały o wystawie i o tym, że koniecznie muszą tam zabrać swoich rodziców.

Gabriela Krygier-Kuchcińska

_____________________________________________________________

Drodzy Rodzice

15 maja 2014r na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury grupa Pszczółki weźmie udział w Festiwalu Kultury Przedszkolnej. W związku z tym gorąco proszę aby w miarę możliwości przygotować dzieciom stroje.

Dla dziewczynek: biała bluzeczka z krótkim rękawem, białe rajstopki i białe baletki.

Dla chłopców:czarne getry, czarne bluzki z długim rękawem (najlepiej gdyby to był rodzaj uszytego kombinezonu), czarne baletki.

Bardzo Dziękuję

wychowawczyni Gabriela Krygier- Kuchcińska

_____________________________________________________________

WIELKANOCNY zając przez pola pomyka

Wiosny jest symbolem – krajobraz rozkwita.

Wpadł już do ogródka i choć tchu brakuje

Świąteczne życzenia szybko recytuje:

Alleluja wesołego, pysznego święconego,

Dyngusa mokrego i spokoju wszelkiego.

 

CO PRZYNIESIE MIESIĄC KWIECIEŃ

 Tydzień I – „Planeta Ziemia”

1. Nasza najbliższa okolica – prowadzenie  obserwacji pod kątem czystości najbliższej okolicy – spacer,  zapoznanie z ideą Międzynarodowego Dnia Ziemi, kształtowanie postaw proekologicznych.

2. Segregujemy śmieci – zabawa dydaktyczna-poznanie rodzajów odpadów i ich wpływu na środowisko.

3. Nasza planeta – praca plastyczna wg pomysłów dzieci z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnego materiału.

4.Opowiastka muzyczna „Instrumenty”- zajęcia umuzykalniające, rozwijanie wyobraźni ruchowej, uwrażliwianie na sygnał dźwiękowy

5. Co to jest powietrze? – zabawy badawcze – umożliwianie samodzielnego eksperymentowania, wyciągania wniosków.

6. Znam kierunek – zajęcia matematyczne-kształtowanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni

7. Co wiemy o wodzie?- wiersz J. Papuzińskiej „Chora rzeka”, poznanie obiegu wody w przyrodzie

8. Realizacja zadań w ramach akcji „Mamo, Tato, pij wodę!”

 

Tydzień II – „W muzeum”

1.  Malarstwo to wielka sztuka- zwiedzanie Muzeum Miejskim, oglądanie wystaw – kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

2.  W pracowni u rzeźbiarza- praca z obrazkiem, rozwijanie zainteresowań rzeźbą.

3. Sylwetka malarza- wykorzystanie reprodukcji obrazów S. Wyspiańskiego- rozumienia pojęcia portret i   autoportret.

4. Taniec wesołych skrzatów – nauka tańca do muzyki P. Fahrabacha- rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu.

5. „Trzy farby Piotrusia” – opowiadania H. Zdzitowieckiej – poznanie farb podstawowych i pochodnych.

6. Martwa natura – zajęcia plastyczne poznanie gatunku malarskiego – martwa natura.

7. Co dalej? – układamy rytmy- rozwijanie umiejętności odtwarzania układów rytmicznych w ograniczonej płaszczyźnie.

Tydzień III, IV – „Święta Wielkanocne”

1. Wielkanocne zwyczaje – doskonalenie umiejętności wypowiadana się na  temat własnych przeżyć- rozwijanie słownictwa związanego z omawianym tematem.

2. Świąteczny obrazek – praca plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej.

3. Piosenka wielkanocna- nauka piosenki. Zabawy  instrumentalne – doskonalenie umiejętności grania na instrumentach do piosenek.

4. Pisanki, kraszanki – ozdabianie jajek (wydmuszek) różnymi technikami.

5. Koszyczek z pisankami- zabawa dydaktyczna- doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania w zakresie 10.

6. Kartka świąteczna- wykonanie kartki świątecznej wg pomysłu dziecka z zastosowaniem różnych technik

7. Pieczemy babkę wielkanocną- zajęcia praktyczno – gospodarcze, wprowadzanie nastroju świątecznego.

8. Śmigus – dyngus  historyjka, wiersz- doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego.

9. Baranek i  zajączek wielkanocny – zajęcia plastyczne.

10. Od jaja do pisklęcia – historyjka obrazkowa- poznanie budowy jaja kurzego.

11. Tworzymy zbiory – porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie  poprawnie określenia: więcej o, mniej o, tyle samo.

12. Świąteczna mozaika- ćwiczenia graficzne- rozwijanie sprawności manualnej.

13. Co wiemy o świętach – Wielkanocny Quiz- diagnozowanie umiejętności dzieci w zakresie przygotowania do czytania i pisania.

14. Tańczymy koło – zajęcia umuzykalniające- nauka elementów kroków tańca ” Korowód koło”.

Gabriela Krygier- Kuchcińska

_____________________________________________________________

Zajęcie z zakresu  edukacji matematycznej.

28 marca br. odbyło się zajęcie matematyczne, podczas którego dzieci poznały figurę przestrzenną – sześcian. Zajęcie prowadziła Pani Gabrysia.

Celem tych zajęć było manipulowanie, różnicowanie, porównywanie i segregowanie figur geometrycznych płaskich i przestrzennych, tworzenie układów przestrzennych z wykorzystaniem klocków sześciennych, poznanie cech charakteryzujących figurę przestrzenną- sześcian.

Zajęcie rozpoczęło się od krótkiego wierszyka „Pajacyk”, który przypomniał dzieciom nazwy znanych figur geometrycznych płaskich (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt). Następnie każde dziecko musiało ułożyć swojego pajacyka, policzyć z ilu i jakich figur został wykonany. Pszczółki podczas zabaw w eksperymentowanie- rozkładanie pudełek, ustaliły czym jest sześcian. Doszły do wniosku, że zbudowana kostka ma sześć ścian – została zmontowana z sześciu jednakowych modułów, z których każdy miał kształt kwadratu, i że taka kostka dlatego właśnie nazywa się sześcian.

Przedszkolaki za pomocą okularów zamieniły się w detektywów, którzy mieli odszukać w sali przedmioty przypominające swoim kształtem sześcian. Już po minucie dzieci prezentowały i opisywały znalezione przez siebie figury. Wśród odszukanych przedmiotów były między innymi kostki do gry, które zostały wykorzystane w kolejnej zabawie do przeliczania wyrzuconych przez dzieci oczek.

Przedszkolaki podczas zabawy ruchowej ze skakankami tworzyły z nich różne figury geometryczne płaskie, starały się też uzasadnić dlaczego nie można z niej ułożyć sześcianu?! Na koniec Pszczółki zostały podzielone na zespoły chłopców i dziewcząt, każda grupa miała za zadanie ułożyć jak najwyższą wieżę z drewnianych klocków w kształcie sześcianów, tak aby się nie przewróciła. Mimo trudnego tematu dzieciom bardzo podobały się zajęcia, aktywnie w nich uczestniczyły i wspaniale się bawiły, a poznane treści wzbogaciły ich o nowe doświadczenia.

_____________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

11 kwietnia br w grupie Pszczółki zaplanowane zostało wyjście do Wodzisławskiego Muzeum w celu zapoznania dzieci z ekspozycją i zgromadzonymi eksponatami. Zwiedzanie muzeum odbędzie się pod okiem przewodnika. Bilet wstępu wraz z przewodnikiem to 2,5 zł. Bardzo proszę o wpłacanie pieniążków u wychowawczyni grupy.

 

Bardzo dziękuję

_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE

ŚWIĘTO TEATRU MAŁEGO WIDZA

27 marca dzieci z grupy Pszczółki będą uczestniczyły w obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru w WCK. W ramach tego święta przedszkolaki zobaczą spektakl „Zielony Wędrowiec”- w wykonaniu Teatru Guziczek z Rybnika. Po spektaklu odbędą się warsztaty teatralne i poczęstunek. Cena biletu – 16 zł. Bardzo proszę o wpłacanie pieniążków u wychowawczyni grupy.

Bardzo dziękuję

Gabriela Krygier-Kuchcińska

_____________________________________________________________

Wizyta przedszkolaków w Bibliotece

21 marca 2014 r. dzieci z grupy Pszczółki wybrały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na co dwumiesięczne głośne czytanie bajek. Przedszkolaki z ogromną niecierpliwością czekały na ten dzień, ponieważ miały wysłuchać II części Przygód Koziołka Matołka. Gdy przyszliśmy do biblioteki Pani Iza czekała już na nas z komiksami przygotowanymi dla każdego, by tak jak poprzednim razem dzieci mogły śledzić przygody bohatera jednocześnie słuchając tekstu czytanego przez Panią bibliotekarkę. Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty w bibliotece i z ochotą umówiły się na kolejny termin w maju.

Inicjatorką spotkania była wychowawczyni grupy.

Gabriela Krygier- Kuchcińska

_______________________________________________________________

Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu,

powinien unikać smutnych nastrojów

i zachowywać radosny umysł.

Leonardo da Vinci

 

CO PRZYNIESIE MIESIĄC MARZEC

 

TYDZIEŃ I,II – W zdrowym ciele zdrowy duch

1. „Kto wyleczy wróbelka”- poznanie prawidłowego postępowania w celu zachowania zdrowia w oparciu o opow. H. Łochockiej „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?”

2. „Zabawy z piłką” – trening piłkarski z trenerem z Akademii Piłkarskiej na boisku szkolnym- propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

3. Muzyczne zabawy z piosenką „Baw się z nami” zajęcia umuzykalniające. Kształcenie poczucia rytmu.

4. „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”- wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką.

5. „Sport to zdrowie”- edukacja matematyczna. stosowanie określeń  dla wyrażenia czasu trwania czynności: szybciej, wolniej, dłużej, krócej

6. „W Krainie piramid”– promowanie zdrowego stylu życia.

7. „O zdrowie dbamy, więc się zdrowo odżywiamy”- zajęcia techniczne.

8. „Dla każdego coś smacznego i zdrowego”-  zorganizowanie stoiska z wykonanymi potrawami ze wszystkich grup.

9. „Trening piłkarski” – zabawy z piłką z trenerem z Akademii Piłkarskiej.

10. „Co powstaje z ziarenka”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza „Piosenka ziarenka.” Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.

11. „Ogródek na oknie”- zajęcia praktyczno- gospodarcze.   Poznanie różnych  sposobów hodowli roślin: w ziemi, w wodzie, na watce.

12. „Liczymy nasionka, liście i kwiaty”- zajęcia matematyczne.  Doskonalenie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania poprzez manipulowanie na konkretach.

13. „Zdrowe ziarenka i kiełki” – zajęcia techniczne.

Wskazywanie produktów, które są odżywcze i potrzebne do właściwego funkcjonowania organizmu.

14. „W zdrowym ciele zdrowy duch”- konkurs. Utrwalenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.

15. „Zajęcia sportowe na boisku szkolnym w SP 10”- podejmowanie  rywalizacji w zabawach z elementem współzawodnictwa.

TYDZIEŃ III- A wiosna tuż, tuż

1. „Tropiciele wiosny” – spacer w dalszej okolicy  przedszkola. Kształtowanie umiejętności prowadzenia szczegółowych obserwacji, dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, i wiązania ich z określoną porą roku.

2.„Poszukiwanie wiosny” – zwrócenie uwagi na charakterystyczne zjawiska przyrody w okresie wiosny na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń.

3. „Wiosenne kwiaty – zajęcia matematyczne.  Tworzenie zbioru 10-elementowego przez dodanie 1 elementu.

4. „Wiosenne kwiaty chronione”. Wiersz W. Broniewskiego Pierwiosnek. Poznanie niektórych gatunków zwierząt i roślin będących pod ochroną.

5. „Zabawy muzyczne na sportowo”- zajęcia umuzykalniające. Rozwijanie pamięci słownej, muzycznej oraz ruchowej.

6. „Wiosenne kwiaty”- wycinanka. Przedstawianie oznak wiosny w formie plastycznej.

7. „Z dużej chmury mały deszcz”- zabawy dydaktyczne. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat roli wody w życiu istot żywych.

TYDZIEŃ IV- Kosmiczna przygoda

1. „UFO”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza J. Ruth Charlewskiej Ja i Ufo. Wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu.

2.„Układ słoneczny– zajęcia plastyczne. Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy o świecie w twórczości plastycznej.

3. „W kosmosie” – zabawy dydaktyczne. Obserwowanie, analizowanie i wyciąganie wniosków w trakcie prowadzonych zabaw badawczych.

4. „Poznajemy sześciany”- zajęcia matematyczne. Zapoznanie dzieci z kształtem figury przestrzennej- sześcianu.

5. „Budujemy rakietę- zajęcia plastyczno- konstrukcyjne. Budowanie zespołowo konstrukcji, wykorzystanie pudeł kartonowych, gazet, folii aluminiowej.

6. „Podróż w kosmos”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza B. Lewandowskiej Rakieta. Odgrywanie scenek na podstawie utworu literackiego.

7. „Wyprawa w kosmos- zajęcia umuzykalniające. – rozpoznawanie i nazywanie usłyszanych odgłosów i dźwięków.

8. „Kosmiczna gra”- zajęcia plastyczno- konstrukcyjne. Kształtowanie umiejętności konstruowania gier planszowych.

Przez cały miesiąc, systematycznie będą prowadzone:

·ćwiczenia poranne

·ćwiczenia gimnastyczne

·zabawy ruchowe

·zabawy w ogrodzie przedszkolnym

·wycieczki i spacery

_______________________________________________________________

 

DRODZY RODZICE

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM RODZICOM ZA ZAANGAŻOWANIE I POMOC W PRZYGOTOWANIACH DO INSCENIZACJI BAJKI „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA” NA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA. ZA ZAKUPIENIE WSPANIAŁYCH STROJÓW, ORAZ POMOC W OPANOWANIU PRZEZ DZIECI DIALOGÓW.

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJĘ W STRONĘ PANI RENATY KONSEK- MAMY KAROLA ZA USZYCIE PRZEPIĘKNYCH SUKIENEK DLA DAM DWORU.

WYCHOWAWCZYNI

Gabriela Krygier- Kuchcińska

 

 

_____________________________________________________________

MYJ ZĘBY!”

ŻEBY ZĘBY BYŁY MOCNE

MLEKO PIJ I JEDZ OWOCE

ŻEBY PIĘKNY UŚMIECH BYŁ-

PO JEDZENIU ZĄBKI MYJ!

 

W dniach od 24 do 28 lutego br w naszej grupie odbył się cykl zajęć w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej Akademia Aquafresh. Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.

W ramach realizacji założeń programu, Pszczółki uczestniczyły w ciekawych zajęciach, obejrzały kilka krótkich filmików edukacyjnych podczas których, uczyły się jak prawidłowo czyścić ząbki, dowiedziały się jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, poznały budowę zęba, uczyły się rozróżniać ząb zdrowy od chorego. Dodatkowo dzieci dowiedziały się jak dzielnie stawić czoła swoim lękom przed wizytą u dentysty. We wszystkich zajęciach, dzieciom towarzyszyli bohaterowie Akademii Aquafresh – pastusie Lili, Bili i Milki. Po zrealizowaniu zajęć Akademii Aquafresh dzieci przygotowały prace plastycznena temat “Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe!”,które zawisły w naszej galerii.

Oczywiście realizacja programu to nie tylko zajęcia teoretyczne, ale również część praktyczna. Od tych zajęć przedszkolaki czyszczą ząbki codziennie po śniadaniu.

Dzieci dostały też do domu miesięczną tabelę mycia zębów, którą mają wypełniać wspólnie z rodzicami, a także odznakę Billego.

 Pamiętajmy wszyscy: piękny uśmiech, to zdrowy uśmiech!

 Gabriela Krygier- Kuchcińska

 

_______________________________________________________________

Ogłoszenie

Uprzejmie proszę aby dzieci w poniedziałek (24.02.2014r) do przedszkola przyniosły pastę i szczoteczkę do zębów (bez kubeczków).

Bardzo dziękuję

_______________________________________________________________

Ruch to zdrowie”

W piątek 21 lutego br w ramach ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”, w naszej grupie odbyły się zajęcia ruchowo- taneczne prowadzone przez praktykantkę Aleksandrę Sosna, która jest jednocześnie instruktorem tańca w zespole Miraż. Na początku pani Ola przeprowadziła kilkuminutową rozgrzewkę rozciągającą mięśnie, rozwijającą koordynację ruchową. Następnie dzieci nauczyły się krótkiego tańca nowoczesnego. Na koniec przedszkolaki mogły popróbować i pochwalić się swoją sprawnością i umiejętnością wykonania „szpagatu”. Pani Aleksandra poprzez taniec stworzyła dzieciom okazję do radosnego poruszania się, trenowania motoryki, ćwiczenia poszczególnych sekwencji ruchu. Dzieci z ogromną radością uczestniczyły w tak zorganizowanych zajęciach.

Gabriela Krygier-Kuchcińska

_______________________________________________________________

OGŁOSZENIE

 

Spektakl muzyczny pt „O kocie w butach przy wesołych nutach”– w wykonaniu aktorów Teatru Moich Marzeń z Chorzowa zaplanowany na 27.02.2014 odbędzie się 28.02.2014r (piątek) o godz. 10.00. Cena biletu to 15 zł. W związku z tym, iż zostały nam niewykorzystane pieniążki (4 zł) dla każdego dziecka, bardzo proszę o wpłacanie 11 zł u wychowawczyni grupy do 26.02.2014r.

_______________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Bardzo proszę aby dzieci od piątku 07.02.2014r

nie przynosiły do przedszkola zabawek.

________________________________________________________________

27.02.2014r planowane jest wyjście do WCK na spektakl muzyczny pt „O kocie w butach przy wesołych nutach”- w wykonaniu aktorów Teatru Moich Marzeń z Chorzowa. Cena biletu 15 zł. Bardzo proszę chętnych rodziców o wpisywanie dzieci na listę, która znajduje się w szatni na gazetce ogłoszeń.

__________________________________________________________________

Z uwagi na częste wychodzenie na podwórko i wycieczki w pobliżu przedszkola, zwracam się z prośbą o dostosowanie ubioru dzieci do aktualnej pory roku i warunków atmosferycznych panujących za oknem.   Bardzo proszę, aby wszystkie dzieci miały dodatkowe spodnie na przebranie i rękawiczki.

____________________________________________________________________

CO PRZYNIESIE MIESIĄC LUTY?

„Dziecko to otwarte, kiełkujące dopiero życie. Czuje ono, postrzega i pyta o coś, co już po chwili uchodzi jego uwagi. Nie troszczy się o swoje chwilowe objawienia i jest zaskoczone, gdy po pewnym czasie dorośli odczytują mu z zapisków, co też takiego mówiło i o co pytało”.

– Karl Theodor Jaspers-

 

Tematy kompleksowe, obowiązujące w miesiącu lutym

TYDZIEŃ I – Leśne SOS

1. Zwierzęta zimą – spacer po okolicy. Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą.

2. Opowiadanie H. Zdzitowieckiej – Przy leśnych paśnikach. Doskonalenie zdolności uważnego słuchania utworu literackiego.

3. Co się dzieje przy karmniku? – zajęcia matematyczne.

4. Zabawy z instrumentami perkusyjnymi – zajęcia umuzykalniające. Kształcenie poczucia rytmu.

5. Zimą pomóc trzeba…- zabawy dydaktyczne. Rozwijanie logicznego myślenia.

6. Zimowa stołówka – zajęcie plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej.

7. Przysmak dla ptaków – zajęcia techniczno – gospodarcze. Kształcenie opiekuńczej postawy wobec ptaków.

TYDZIEŃ II- MÓWIĘ PIĘKNIE

1. Zapoznanie dzieci z tekstem przedstawienia pt. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie tematu w formie scenicznej.

2. Kukiełki na cztery pory roku- zajęcia plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej.

3. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków – Zabawy dydaktyczne, logopedyczne . Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.

4. Na prawo , na lewo – zajęcia matematyczne. Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

5. Muzyczne zabawy ze słowami – zajęcia umuzykalniające. Kształtowanie słuchu muzycznego.

6. Baśniowi ulubieńcy- zagadki. Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.

7. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków – zabawy dydaktyczne. Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.

TYDZIEŃ III- PRZEDSZKOLNY TEATRZYK

1. Inscenizacja w wykonaniu nauczycielki Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków . Rozwijanie mowy i myślenia.

2. Plakat – zajęcia plastyczne. Rozwijanie wrażliwości na sztukę. Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.

3. W teatrze – praca z obrazkiem. Aktywizowanie mowy i myślenia.

4. Kukiełka – zajęcia plastyczne.

5. Nauka tańca współczesnego. Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce.

6. Kurtyna – zajęcia matematyczne. Układy rytmiczne i następstwo czasu.

7. Zabawa dydaktyczna, Gdzie jest moje miejsce?.

TYDZIEŃ IV- DBAM O SWOJE ZĘBY

1. W Pastusiowej Krainie – opowiadanie. Rozwijanie mowy i myślenia.

2. Skąd się biorą zęby – film . Poznanie budowy jamy ustnej.

3. Zabawa ze Szczotkusiem. Nabycie umiejętności określenia stopnia zużycia szczoteczki do zębów.

4. Przeganiamy Robaczka Próchniaczka. Wyrobienie nawyku mycia zębów przynajmniej dwa razy dziennie.

5. Co należy jeść, by zdrowe zęby mieć – opowiadanie, film. Utrwalenie prawidłowych zasad żywieniowych.

6. Nauka piosenki Pastusiowa piosenka. Rozwijanie pamięci muzycznej.

7. Zabawa Wizyta w gabinecie dentystycznym. Oswojenie dzieci z koniecznością odwiedzenia gabinetu stomatologicznego i przebiegiem wizyty u dentysty.

Przez cały miesiąc, systematycznie będą prowadzone:

 • ćwiczenia poranne

 • ćwiczenia gimnastyczne

 • zabawy ruchowe

 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 • wycieczki i spacery