Szanowni Rodzice

Przypominamy, że do 21 lutego 2020 r. tj do piątku do godziny 15.00 należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.