Dożynki w przedszkolu

Kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych związanych z dożynkami, ma na celu wprowadzenie dzieci w świat wartości, pogłębienie wiedzy o historii śląskiej ziemi oraz budzenie szacunku do pracy rolnika, młynarza i piekarza. Dlatego, w poniedziałek 7 października 2019 r. w naszym przedszkolu dzieci świętowały Dożynki – stary obrzęd ludowy stanowiący dziękczynienie za obfite plony z pola, sadu i ogrodu. Z pieśnią dożynkową “Plon niesiemy, plon”, uroczystym korowodem wniesiono dożynkową koronę uplecioną z czterech gatunków zbóż. Starościna dożynek przekazała na ręce dyrektor przedszkola Róży Bojda bochen chleba, aby go sprawiedliwie podzieliła. Potem mali dożynkowi goście zostali powitani przyśpiewkami ludowymi, które zaśpiewały dla nich nauczycielki, ubrane w śląskie stroje ludowe. Zgodnie z tradycją, na dożynkowym stole pojawiły się przyniesione wcześniej przez dzieci plony z sadu i ogrodu, snopki zbóż, kosz z pieczywem, wieńce dekoracyjnie przybrane kwiatami i zbożami. Oprawę muzyczną uroczystości stanowiły popularne piosenki i zabawy ludowe “Zasiali rolnicy żyto”, “W poniedziałek rano”, “Mało nas”, w których dzieci naśladowały prace polowe. Dożynki przedszkolne, nie mogły obyć się bez rywalizacji drużynowych w konkurencjach “Gorące jabłuszko” i “Wykopki”, dając ich uczestnikom okazję do dobrej zabawy. Zwieńczeniem święta plonów był słodki deser, na który podano pieczone jabłuszko z miodem i wspaniały śląski kołacz.

Barbara Sz.