Szanowni Rodzice

Przypominam, że w związku z aktualizacją Polityki przetwarzania danych należy wypełnić i złożyć dokumenty:

– zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

– pełnomocnictwo do odbioru dziecka z przedszkola

W/w dokumenty należy podpisać przez oboje Rodziców/ opiekunów prawnych i dostarczyć w miarę możliwości do 9 sierpnia.

Zapraszam Rodziców  dzieci nowo przyjętych do przedszkola celem dopełnienia formalności.

Róża Bojda