Rekrutacja 2019/2020

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 18.03.2019 r. (od godz. 8.00) do 25.03.2019 r. (do godz. 9.00). Rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na stronie Miasta oraz stronach internetowych przedszkoli na początku marca.

Rodzice dzieci aktualnie chodzących do przedszkola składają DEKLARACJĘ o kontynuacji (jeżeli dziecko zostaje w swoim przedszkolu) lub biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym (jeśli zmieniają przedszkole na inne).

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 należy złożyć w terminie

od 04.03.2019r. do 08.03.2019 r. godz. 15.00.

Deklaracje są już do pobrania u wychowawczyń grup lub pań pełniących dyżur w szatni.