Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

W tym roku dzieci z najstarszych grup naszego przedszkola biorą udział w Edukacji filmowej. Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej jest realizowany przez WCK we współpracy z Urzędem Miasta. Są to cykliczne spotkania, polegające na projekcji wyjątkowych filmów, które są omawiane podczas prelekcji i prezentacji multimedialnych.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt, który umożliwia dzieciom spotkanie z kinem (zarówno klasyką jak i twórczością współczesną), pogłębienie ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijający ich wrażliwość i przygotowujący do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą.ch cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. W poniedziałek grupa Biedronki zainicjowała cykl comiesięcznych spotkań „Chodzę do kina”. Przedszkolaki obejrzały zestaw filmów krótkich „Basia”. Podczas którego dzieci dowiedziały się jak ważna w życiu jest przyjaźń. Jaką rolę w życiu małego dziecka pełni rodzina. Po przyjściu do przedszkola Biedronki dzieliły się swoimi wrażeniami i wykonały pracę plastyczną pt. „Basia to ja”- autoportret wykonany techniką kolażu.

Gabriela Krygier – Kuchcińska

YG OKĘ PODZIELIĆ SIĘ e się przez cały