Uwaga Rodzice

Informujemy, że 17 stycznia tj w środę podczas Balu od godz. 10.30 będą w przedszkolu robione zdjęcia dzieci: seria BAL w cenie 30 zł za zestaw. Wykup zdjęć jest dobrowolny, co oznacza, że nie trzeba ich zakupić.

Rodzice, którzy nie życzą sobie by dziecko miało robione zdjęcia proszeni są o poinformowanie wychowawcy grupy.