Wyjazdowa lekcja regionalizmu

Planujemy wyjazd dzieci z grup: Motylki i Krasnalki do Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach na lekcję regionalizmu Zwyczaje i tradycje Bożonarodzeniowew dniu 18 grudnia 2017r. poniedziałek,  na godz. 10.00.

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Koszt: 18 zł – w tym 8 zł cena lekcji, 10 zł transport

Rodziców, którzy wyrażają zgodę na wyjazd dziecka prosimy o wypełnienie pisemnej zgody (druk do odbioru u wychowawczyń) w terminie do 8 grudnia.

Róża Bojda