Próbna ewakuacja przeciwpożarowa

Dziś w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Ta też jednostka przyjechała do naszego przedszkola, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał alarmowy opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.

W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci – 75 oraz personel placówki – 17 osób, łącznie 92 osoby. Wszyscy spisali się bardzo dobrze! Przedszkolakom należą się duże brawa !!!

Róża Bojda